Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Begeleiding

De mentor

Elke klas heeft een of twee mentoren, die de leerlingen individueel en in klassenverband begeleidt. 

Individueel
De mentor monitort de vordering en prestaties van zijn/haar leerlingen en geeft ook aan wanneer het tijd is om op te schalen naar extra ondersteuning. Ook houdt de mentor de veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het oog. Voor leerlingen, ouders en docenten is de mentor het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is pleitbezorger voor de leerlingen, staat voor hen klaar en weet wat er speelt. Iedere leerling hoort direct aan de start van het schooljaar wie zijn of haar mentor wordt.

In klassenverband
De mentor leert zijn of haar klas natuurlijk zelf ook goed kennen want naast het ‘eigen' vak geeft hij of zij ook mentorles. Omdat leerlingen in de brugklas nog moeten ‘leren leren' wordt tijdens de mentorles veel aandacht besteed aan studievaardigheden. Leerlingen gaan bijvoorbeeld aan de slag met het maken van een planning en leren hoe ze zichzelf kunnen overhoren en handig woordjes kunnen leren. In de brugklas werken alle leerlingen met de Plenda-agenda zodat zij vanaf de eerste dag op een gestructureerde manier ‘leren leren’.

Coachend mentoraat

De basisvoorwaarde om het "beste" uit jezelf te halen en je ook prettig te voelen op school is het voelen van veiligheid. De mentor speelt hier een belangrijke rol in. Hij/zij onderhoudt het contact met ouders én leerling en geeft in klas 1 ook Leefstijl-les. Tijdens deze lessen is er o.a. aandacht voor jezelf op je gemak voelen en stevig in je schoenen durven staan. Ook leer je naar jezelf en naar de mensen om je heen te kijken. "Wie en ik? Wat zijn mijn grenzen? Hoe kan ik mezelf uiten?" Je leert dat je je prettiger voelt en dat je meer kunt bereiken als je rekening met jezelf en met elkaar houdt.

Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aangaan van vriendschappen, het communiceren met elkaar, het uiten van gevoelens, keuzes kunnen maken, grenzen aangeven, omgaan met groepsdruk, je eigen kwaliteiten leren zien en problemen oplossen. Omdat de leefstijl-les door de mentor wordt gegeven, kan er naadloos worden ingespeeld kan worden op wat er op dat moment relevant is in de klas.

 

(Extra) Leerlingbegeleiding

Leren gaat niet altijd zonder problemen. Soms heeft een leerling extra aandacht of hulp nodig. Er zijn verschillende vormen van extra begeleiding.

Ondersteuningslessen voor de kernvakken in de eerste twee brugjaren en in TL-2

Wanneer leerlingen de lesstof niet begrijpen, kunnen zij op aanwijzing van de vakdocent, gebruik maken van ondersteuningslessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 

Huiswerkondersteuning

Soms heeft een leerling een duwtje in de rug nodig als het gaat om schoolwerk, dan bieden wij huiswerkondersteuning aan. Tijdens huiswerkondersteuning wordt er gewerkt aan de aanpak van opdrachten en aan het verbeteren van leerwerk. De leerling krijgt tips en tricks om na ongeveer 10 weken het huiswerk en de planning weer helemaal zelf te maken. 

 

Schoolpedagoog

Voor problemen van meer persoonlijke aard kunnen leerlingen, ouders en medewerkers via de ondersteuningscoördinator terecht bij de schoolpedagoog. Hij biedt een luisterend oor, geeft advies of verwijst naar instanties buiten de school als daar aanleiding toe is.

 

Overige begeleiding

Op onze website vindt u onder ouders>ondersteuning de volledige informatie m.b.t. de schoolpedagoog, de dyslexie- en dyscalculiecoördinatoren, de talent - en topsportbegeleiding en de steunlessen.