Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Rembrandt-uren en Meesterwerken

Rembrandt-uren en Meesterwerken

Volgend schooljaar hebben de leerlingen in het eerste leerjaar en het tweede leerjaar naast de klassikale lessen en de mentorlessen (twee per week!) Rembrandt-uren in hun rooster staan. In deze Rembrandt-uren – zes in het eerste leerjaar en vier in het tweede leerjaar – zijn leerlingen bezig met onderwijsactiviteiten die nauw aansluiten op hun behoeften en mogelijkheden. Activiteiten die:

  • uitdagend zijn, omdat ze er zelf voor gekozen hebben of een eigen invulling aan geven;
  • of ondersteunend zijn, omdat ze de leerlingen op weg helpen in hun ontwikkeling.

Twee voorbeelden daarvan zijn: extra sportlessen naast de lessen lo en bijspijkerlessen voor een aantal (kern)vakken.

Vier van de zes Rembrandt-uren in het eerste leerjaar en twee van de vier Rembrandt-uren in het tweede leerjaar hebben een aparte naam: Meesterwerken. Elke leerling is in die uren bezig met het maken van een “Meesterwerk”, in groepsverband of individueel. Een “Meesterwerk” is een vak- en leerjaar overstijgend project. Hiermee doen leerlingen andere vaardigheden en ervaringen op, die voor hun ontwikkeling zeker zo belangrijk zijn. “Meesterwerken” zijn er op drie gebieden: creativiteit, technologie en ondernemerschap.

Het begint bij ambitie: wat wil je als leerling? Je kiest zelf je onderwerp dat je in een half jaar uitwerkt tot een “Meesterwerk”. Voorbeelden van “Meesterwerken” zijn:

  • een product ontwerpen (kledingstuk, robot, lamp, ….)
  • een onderneming starten (start-up)
  • een verhaal vertellen (film, vlog, voorstelling, …)
  • een evenement organiseren (RC-awards, eind-event)
  • een maatschappelijk probleem aanpakken (voedselverspilling, duurzaamheid, een schone omgeving)

De “Meesterwerken” worden aan het eind van het jaar gepresenteerd op een schoolbreed evenement. Leerlingen bouwen bij ieder “Meesterwerk” een portfolio op, waarin inzichtelijk is welke ontwikkelingen er zijn geweest op het gebied onderwerp en proces, inclusief eindproduct.

Vorig schooljaar zijn we bezig geweest om de Meesterwerken verder vorm en inhoud te geven. Dat hebben we gedaan in een pilot waarin we twee klassen lieten kennismaken met het aanbod dat we hebben, opdat we dit schooljaar (2021-2022) in het eerste en tweede leerjaar definitief van start kunnen gaan met Meesterwerken. In 2022-2023,  het jaar na volgend schooljaar dus, groeien de Meesterwerkuren als onderdeel van de Rembrandt-uren, verder door in het derde leerjaar.

Het Rembrandt College is op verschillende gebieden volop in ontwikkeling. De leerlingbegeleiding wordt geïntensiveerd en we werken dus aan de opzet van de Meesterwerken en Rembrandt-uren. Een opzet die nauw aansluit op wat de capaciteiten en behoeften zijn van onze leerlingen. Op een later moment willen we u uitgebreider informeren over de vorm en inhoud van de Rembrandt-uren.