Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Toelating en aanmelding brugklas

De overstap van basisschool naar Rembrandt College

De leerlingen kijken vaak uit naar de start op de middelbare school, tegelijktijd is het spannend. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, andere klasgenoten, nieuwe en verschillende docenten, andere vakken en meer huiswerk.

Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen bespreekt de leraar van de basisschool de leerling met de leerlingbegeleider van het Rembrandt College. Na toelating maken de leerlingen voor de zomervakantie al een kennismaking met de mentor en de nieuwe klasgenoten.

 

Toelating en plaatsing

Uitgangspunt bij de toelating en plaatsing is het advies van de basisschool. Dit advies is leidend voor de toelating op het Rembrandt College. Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft is het ook een voorwaarde dat wij die extra zorg kunnen bieden om hem of haar toe te laten.

Het Rembrandt College heeft drie soorten brugklassen:

  • TL/Havo brugklassen
  • Havo/VWO brugklassen
  • VWO brugklassen

In welke brugklas een leerling geplaatst wordt, hangt af van het advies van de basisschool. We hebben op het Rembrandt College in het eerste en tweede leerjaar dakpanklassen. In een dakpanklas wordt de lesstof aangeboden op twee niveaus. VWO-leerlingen komen vanaf klas 1 al in een echte VWO-klas.

 

Aanmelden voor de brugklas

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden bij het Rembrandt College dan kunt u dat doen via de website van het Veensvo (www.veensvo.nl).

 

Informatie voor basisscholen

Informatie voor basisscholen over de toelating op het Rembrandt College en de overige VO scholen in Veenendaal: