Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Keuzebegeleiding LOB

Profielkeuze

Een goede profielkeuze maken is erg belangrijk en vereist daarom een goed overwogen begeleidingstraject.  Dit begeleidingstraject, het LOB-project (loopbaanorientatie en -begeleiding), wordt begeleid door de mentor in samenwerking met de mentor, de docenten en de decaan.

Bij de start van het derde leerjaar ontvangen ouders en leerlingen van havo3 en vwo3 een uitgebreide informatiebrochure over de profielkeuze, de inrichting van de Tweede Fase en het LOB-project. 

Centraal in het LOB-project staan opdrachten voor de leerling ter oriëntatie op opleidingen, beroepen en uiteraard profielen. Een dag meelopen bij een bedrijf met een beroep dat hen aanspreekt vormt één van deze opdrachten. In de laatste fase van het LOB-project presenteert de leerling voor de medeleerlingen en de mentor zijn/haar profielkeuze en de motieven voor het gekozen profiel.

Het project wordt gegeven in het tweede en derde cluster. Per week zijn dan twee lesuren specifiek gericht op het LOB-project.

Informatiebrochure profielkeuze havo (pdf-file)
Informatiebrochure profielkeuze vwo (pdf-file)

 

Decanaat

De decanen van het Rembrandt College organiseren activiteiten in het kader van studie- of beroepskeuze en begeleiden het keuzeproces van leerlingen.
De decanen stellen het begeleidingsprogramma samen, organiseren activiteiten in het kader van studie- of beroepskeuze, begeleiden samen met de mentoren het programma en de activiteiten en verstrekken informatie over de keuzemogelijkheden aan leerlingen en ouders.

Mevr. K. Passenier is de decaan van mavo. Mevr. J. Roelofs is de decaan voor havo en vwo.
Mevr. Passenier is het best bereikbaar op donderdag. Mevr. Roelofs kunt u op dinsdag (9.00-17.00) en donderdag (9.00-16.00) bereiken.

 

LOB (Loopbaaroriëntatie en -begeleiding)

LOB raakt aan de kern van waar het in ons onderwijs om draait: zorgen dat onze leerlingen als zelfbewuste individuen een plek vinden in de wereld van leren en werken die bij hun talenten en ambities past.

Om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen is het ontwikkelen van loopbaancompetenties voor leerlingen belangrijk:

  • kwaliteitenreflectie: het vermogen je eigen kwaliteiten en de unieke talenten die je benut als je leert en werkt, te ontdekken en waarderen;
  • motievenreflectie: het vermogen je eigen wensen en waarden die van sturend belang zijn als je leert en werkt, te ontdekken en waarderen;
  • opleidings- en werkexploratie: het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te onderzoeken;
  • loopbaansturing: het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als je je ambities wilt realiseren;
  • netwerken: het vermogen contacten aan te gaan en te onderhouden om je ambities te realiseren.

De ene leerling heeft bij LOB meer begeleiding nodig dan de andere leerling en leerlingen bevinden zich in verschillende fases van het studiekeuzeproces. Het Rembrandt College vindt het belangrijk dat hierbij recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen (net als in het onderwijs zelf).

Het doel van de studie- en beroepskeuzebegeleiding is de leerlingen te brengen tot een goed overwogen keuze van opleiding, vervolgonderwijs en beroep. Om de leerlingen goed voor te bereiden op de keuze zijn er voor de verschillende jaarlagen afzonderlijke begeleidingsprogramma’s samengesteld.De decanen van het Rembrandt College stellen het begeleidingsprogramma samen, organiseren activiteiten in het kader van studie- of beroepskeuze, begeleiden samen met de mentoren het programma en de activiteiten en verstrekken informatie over de keuzemogelijkheden aan leerlingen en ouders.