Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Leerlingenraad

Meedenken en meepraten

De leerlingenraad praat mee over alle belangrijke zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit onderbouw en bovenbouw van zowel vwo, havo als mavo; samen fungeren ze als gesprekspartner, adviseur en klankbord van de schoolleiding. Enkele leerlingen uit de leerlingenraad nemen ook deel aan de Medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad overlegt over materiële zaken, de kwaliteit van onderwijs en begeleiding, maar ook over de afspraken die tussen leraren en leerlingen worden gemaakt. 

Afspraken worden weergegeven in het leerlingenstatuut. De leerlingenraad adviseert de schoolleiding over de inhoud van het leerlingenstatuut. 
 

Leerlingenstatuut

Klik hier voor het leerlingenstatuut (download).