Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

PTA en Examen

Toetsing en rapportage

Het schooljaar is verdeeld in 2 roosterperioden. Voor T3 en T4 en Tweede Fase zijn inhoud en weging van toetsen opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat uiterlijk 1 oktober wordt uitgereikt. Na elke lesperiode van ongeveeer 9 weken is er een toetsweek voor de klassen met een PTA. In deze week hebben de leerlingen gemiddeld twee toetsen op een dag en geen lessen. Ook buiten de toetsweken wordt getoetst. In parallelklassen wordt eenzelfde aantal toetsen met eenzelfde weegfactor afgenomen. 

 

De examenreglementen en PTA's zijn hieronder te vinden (download): 

Examenreglement en PTA TL3 2021-2022

Examenreglement en PTA TL4 2021-2022

Examenreglement en PTA HAVO4 2021-2022

Examenreglement en PTA HAVO5 2021-2022

Examenreglement en PTA VWO4 2021-2022

Examenreglement en PTA VWO5 2021-2022

Examenreglement en PTA VWO6 2021-2022