Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

PTA en Examen

Toetsing en rapportage

Het schooljaar is verdeeld in 2 roosterperioden. Voor T3 en T4 en Tweede Fase zijn inhoud en weging van toetsen opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat uiterlijk 1 oktober wordt uitgereikt. Na elke lesperiode van ongeveeer 9 weken is er een toetsweek voor de klassen met een PTA. In deze week hebben de leerlingen gemiddeld twee toetsen op een dag en geen lessen. Ook buiten de toetsweken wordt getoetst. In parallelklassen wordt eenzelfde aantal toetsen met eenzelfde weegfactor afgenomen. 

 

VMBO-TL

TL3 Examenreglement en PTA 2019-2020

TL4 Examenreglement en PTA 2019-2020

 

Belangrijke data examenkandidaten TL 2020

Havo

Havo 4 Examenreglement en PTA 2019 2020

Havo 5 Examenreglement en PTA 2019-2020
Havo 5 Examenreglement en PTA 2019-2020 ERRATUM

Belangrijke data examenkandidaten HV 2020

 

VWO

VWO4 Examenreglement en PTA 2019-2020

VWO5 Examenreglement en PTA 2019-2020

VWO6 Examenreglement en PTA 2019-2020

Belangrijke data examenkandidaten HV 2020