Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 7 september 2020

7 september 2020

KWT uren als onderdeel van het onderwijs na de coronaperiode vorig schooljaar

In dit nieuwe schooljaar staan verschillende acties op de rol om onze leerlingen na de coronaperiode van vorig schooljaar te bedienen met (extra) onderwijs dat past bij de ontstane situatie. Deels is het ondersteuningsprogramma gebaseerd op onze inzichten, deels wordt dat ingegeven door wat leerlingen zien als hun eigen behoeften. De KWT lessen voor de bovenbouw zijn dit schooljaar onderdeel van dit ondersteuningsprogramma.

In tegenstelling tot vorig schooljaar verandert de samenstelling van de KWT groep niet meer wekelijks. Het voordeel daarvan is dat een aantal weken achter elkaar aandacht geschonken kan worden aan de hulpvraag van de leerling. Voor de indeling is de inbreng van leerlingen, vakdocenten én mentoren van groot belang. Deze eerste opgave is echter door de mentoren verzorgd. Daarbij zijn de gegevens die vorig jaar zijn verzameld en overgedragen uitgangspunt geweest. We proberen alle plaatsingen en aanmeldingen te honoreren. Daarbij kijken we ook naar leerlingen met extra vakken, of leerlingen voor wie het verstandig is dat ze drie i.p.v. twee wekelijks een KWT uren volgen. In een enkel geval hebben we een extra KWT groep geformeerd om tegemoet te komen aan de vraag. Inmiddels zijn de KWT uren gestart. Deze eerste week benutten we ook voor optimalisering en aanvulling, de volgende week zijn de plaatsingen definitief en gelden ze voor de komende weken. Omdat we willen aansluiten op de coronasituatie van vorig jaar zijn de plaatsingen niet vrijblijvend. Leerlingen zijn verplicht deze lessen te volgen. In volgende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over hoe wij ons onderwijs dit schooljaar voor leerlingen aanpassen op de coronasituatie van vorig jaar.

Buitenlandse reizen en herfstfeest

We beseffen heel goed dat coronamaatregelen ook ingrijpen op het schoolleven van onze leerlingen. Zeker als de maatregelen spelbrekers zijn voor nuttige en leuke sociale en inhoudelijke activiteiten. Zo moest het introductiekamp voor de brugklasleerlingen een andere opzet krijgen, maar er zijn meer aanpassingen.

Omdat we niet verwachten dat de alle reisbeperkingen in Europa op korte termijn zullen verdwijnen, hebben we helaas moeten besluiten om al onze buitenlandse reizen dit schooljaar af te blazen. Ook het herfstfeest – een activiteit die leerlingen zeer weten te waarderen – gaat noodgedwongen niet door. Die beslissing is ingegeven door het feit dat grote evenementen in Nederland vooralsnog niet plaatsvinden en discotheken gesloten zijn.

Huiswerkondersteuning (HWO)

Op 22 september gaat het Rembrandt College weer van start met huiswerkondersteuning.
Huiswerkondersteuning (HWO) is vooral bedoeld voor leerlingen uit klas 1, 2 en 3 (vmbo, havo, vwo) die moeite hebben met het plannen, het systematisch maken, of thuis niet toekomen aan het maken van hun huiswerk. De ondersteuning is niet bedoeld om achterstanden van vorig jaar weg te werken!
De ondersteuning wordt verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw, onder auspiciën van 2 ervaren docenten. We werken met kleine groepen, maximaal 6 leerlingen per begeleider en er is plaats voor maximaal 24 leerlingen.

We bieden dit jaar 4 periodes huiswerkondersteuning aan, de eerste periode is alleen voor leerjaar 2 en leerjaar 3.  Periode 1 bestaat uit 10 bijeenkomsten, elke dinsdag en donderdag van 15.00 – 17.00 uur op de volgende data: 22 sep, 24 sep, 29 sep, 1 okt, 6 okt, 8 okt, 10 okt, 13 okt, 15 okt, 27 okt en 29 okt. Aan de huiswerkondersteuning zijn kosten verbonden, namelijk € 6,50 per bijeenkomst.

De ouders van leerjaar 2 en 3 ontvangen deze week nog een specifieke e-mail met verdere informatie, onder andere over de informatieavond volgende week maandag 14 september en hoe een deelnemer zich kan opgeven.

Met vriendelijke groet namens Team HWO,

Kaj Buddingh’

Jaap Mastebroek