Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 14 september 2020

14 september 2020

Hoop

Vorige week berichtte ik u over het ongeval dat een brugklasleerling van het Rembrandt College kreeg op weg naar huis. Onderzoeken in het ziekenhuis laten zien dat zijn toestand ernstig maar stabiel is. En er is hoop, zo vertelde zijn moeder mij, want hij is een vechter en zijn brein is jong en dus flexibel. Hij wordt in slaap gehouden om zijn lichaam maximaal de mogelijkheid te geven te herstellen. De familie hoopt dat hij op termijn weer naar school kan. Vanzelfsprekend hopen we allemaal dat dat gaat gebeuren. Dat zou fantastisch zijn.

Informatieavonden

De komende geplande informatieavonden zullen niet in fysieke vorm plaatsvinden. Voor de ouders/verzorgers van de brugklasleerlingen was dat wel het geval, omdat het veelal de eerste kennismaking met de school is. Alle andere ouders -te beginnen met  de ouders van de T3 en T4 leerlingen voor wie er a.s. dinsdag een informatieavond zou zijn - ontvangen t.z.t. een bericht van school per mail met daarin een aantal bijlagen en links naar filmpjes. U krijgt dus online informatie en maakt kennis op afstand. Het persoonlijke contact met de mentor vindt in de dagen daarna plaats, per telefoon of via MS Teams.

Cijferoverzichten per leerling schooljaar 2019-2020

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in het afgelopen schooljaar geen eindrapporten gemaakt. Toch is het wenselijk dat er een schriftelijk overzicht van de behaalde resultaten uitgedeeld wordt aan de leerlingen. Aangezien er vlak voor de zomervakantie geen bijeenkomsten meer waren voor de mentor met al zijn/haar leerlingen zijn die overzichten toen niet uitgereikt. Inmiddels is dat wel gebeurd of vindt dat zeer binnenkort plaats. U kunt uw zoon/dochter naar dat overzicht vragen.

Een sportief schoolplein

De afgelopen weken is er hard gewerkt om twee sportveldjes op het schoolplein te realiseren. Dankzij de leerlingenraad die heeft meegedacht over het definitieve ontwerp, een subsidie ontvangen vanuit het project ‘de gezonde school’, een investering door school èn een forse bijdrage van de ouderraad kunnen leerlingen voor of na schooltijd, tijdens pauzes of andere vrije momenten gebruik maken van de veldjes. Ze zijn nog niet helemaal klaar, maar vanaf deze week  mogen leerlingen bij de receptie sport- en spelmateriaal lenen (tegen borg). Ook zijn de veldjes goed te gebruiken voor de lessen LO en sport i-uren. De officiële opening volgt binnenkort.