Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 28 september 2020

28 september 2020

Corona en ventilatie

In het kader van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft het Rembrandt College onderzocht hoe de situatie rondom de ventilatie in het schoolgebouw zich verhoudt tot de eisen die gesteld worden. Aan de hand van de normen vanuit het Bouwbesluit 2012 die gelden voor bestaande bouw is zowel gekeken naar het aanwezige ventilatiesysteem als naar de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie. Op grond van het onderzoek moeten we concluderen dat het Rembrandt College over een ventilatiesysteem beschikt met mechanische luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer (een zogenaamd balanssysteem). Uit oogpunt van energiebesparing heeft het systeem de mogelijkheid lucht te recirculeren, maar de mechanische ventilatie met recirculatie is onvoldoende om te voldoen aan de normen die gelden in het kader van de coronapreventie. Daarom is de recirculatiestand uitgezet, waardoor 100% buitenlucht wordt ingeblazen. Bovendien zetten we ramen en deuren open tijdens de lesdag, waardoor er maximaal extra buitenlucht wordt toegevoegd aan de lokalen.

Door de combinatie van mechanische ventilatie zonder recirculatie en natuurlijke ventilatie voldoen alle ruimten aan de eisen volgens het bouwbesluit. Maar als de buitentemperatuur gaat dalen is de huidige natuurlijke ventilatie niet (meer) gewenst. Er zullen daarom aanvullende acties worden ondernomen om de mechanische ventilatie aan te passen zodat deze kan voldoen aan de minimale eisen. Het ventilatiesysteem zal 24 uur per dag gaan draaien en in overleg met de gemeente Veenendaal (eigenaar van het gebouw) zal  gewerkt worden aan uitbreiding van het bestaande ventilatiesysteem.

De combinatie van volledige mechanische ventilatie en open ramen (maar dan alleen in de pauzes, ook in de winter) geeft voldoende waarborgen om aan de ventilatie eisen te voldoen in het kader van corona preventie.

Frank Voss

Facilitair manager

Onze brugklasleerling

Onze brugklasleerling die ruim twee weken geleden een ernstig ongeval heeft gehad is van de IC unit naar een verpleegafdeling van het WKZ in Utrecht gebracht. Hij komt steeds meer bij bewustzijn. De verwachting is dat hij over een tijd naar een revalidatiecentrum in Utrecht zal kunnen voor verder herstel. 

Bezoek bibliotheek

Met zijn enthousiasme en aanstekelijke lach neemt schrijver Khalid Boudou vanaf de eerste minuut alle leerlingen mee op reis langs een aantal van zijn boeken. Onze T4-leerlingen zitten in een zaaltje op de tweede verdieping van de bibliotheek en de sfeer is meteen goed. Afspraken over telefoons, jassen, eten of rustig zijn? Het is allemaal niet nodig. Khalid start en raakt meteen de juiste snaar. Leerlingen leren wat een hoofdpersoon van een boek voor je kan betekenen als het gaat om inleven. Je leest niet alleen voor je plezier, maar ook om te leren wat en hoe anderen kunnen denken. ‘Lezen is als fitness voor je hoofd’, zo legt hij uit. Hij laat onze leerlingen voorlezen, laat fragmenten uit de films Schnitzelparadijs en Pizzamaffia zien en betrekt iedereen bij het verhaal. Ze worden er helemaal ingezogen en langzaamaan lukt het om vergelijkingen te trekken, achtergronden bij een boek te leren kennen en echte breinbrekers te beantwoorden over de verhalen. Ze zijn nieuwsgierig geworden naar zijn nieuwste boek ‘Pizzamaffia slaat door’. Met een koppie vol nieuwe ervaringen fietsen de klassen terug naar school. Dankzij Khalid was dit een heel waardevolle ochtend voor hen.

Ziekmelding van leerlingen

Als u uw kind(eren) wilt ziekmelden, kan dat via de app van Magister of de webversie van Magister. Als uw zoon/dochter om een andere reden niet op school kan zijn, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, kunt u dit niet doen via Magister. U dient dan alsnog contact op te nemen met de verzuimbegeleider.

Voor ziekmeldingen gelden een paar afspraken die we graag nog even ter herinnering roepen:

  • Ziekmelden kan alleen voor de dag zelf of de dag erna, op vrijdag kan dit alleen voor de vrijdag; op zondag alleen voor de maandag. Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie. Als er geen roosteruren beschikbaar zijn, krijgt u een melding;
  • Indien uw zoon/dochter een dag later nog ziek is, dient u dat opnieuw voor die dag en/of de dag erop door te geven.
  • Ziekmeldingen kunt u terug zien onder de button “Afwezigheid” in Magister.
  • U kunt ziekmeldingen zelf niet verwijderen.

Magister heeft ook een instructiefilmpje gemaakt: https://vimeo.com/315874162. De Magister App kunt u downloaden via Google Play (Android) of App Store (iPhone/IOS).

Het is de bedoeling dat de ziekmelding  altijd via Magister App of Magister Web wordt gemeld. Vanzelfsprekend kunt u ook nog steeds contact opnemen met de verzuimtelefoon of een e-mail sturen aan de verzuimbegeleider via verzuim@rembrandt-college.nl.

Zodra uw zoon/dochter weer op school is moet hij/zij zich beter melden. Bij langdurige ziekte of bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met de mentor.