Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 5 oktober 2020

5 oktober 2020

Mondkapjes en andere zaken die corona-gerelateerd zijn

Afgelopen vrijdag heeft de overheid een oproep gedaan aan het voorgezet onderwijs om leerlingen en collega’s dringend te adviseren mondkapjes te dragen bij leswisselingen en tijdens pauzes. Die oproep nemen we over en de richtlijn hanteren we vanaf deze week binnen het Rembrandt College.

Het advies om mondkapjes te dragen laten we binnen school ook gelden voor de praktijklessen en de practica. In eerste instantie was er een verplichting, nu dus een advies. Enkele ouders hadden bezwaar gemaakt tegen de verplichting om mondkapjes en te dragen tijdens praktijklessen en practica. Na een discussie binnen de medezeggenschapsraad naar aanleiding van die signalen is de verplichting omgezet in een dringend advies. Als leerlingen geen mondkapjes willen dragen, kan de docent zijn lesgeven aanpassen om in het individuele contact te allen tijde voldoende afstand te houden.

Ook in een ander opzicht heeft corona invloed om de alledaagse lespraktijk. Er vallen flinke gaten in ons onderwijs. Veel leerlingen (op sommige dagen meer dan 200) zijn afwezig en volgen niet de lessen. Bovendien zit een aantal collega’s noodgedwongen thuis in afwachting van (de uitslag van) een coronatest.

Om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen in deze tweede golf van coronabesmettingen zijn er twee maatregelen getroffen, die vanaf deze week gelden.

  1. Elke gegeven les op het Rembrandt College kent een extra dimensie: MS Teams is ingeschakeld zodat elke leerling die thuis zit de les ‘live’ kan volgen. De lesgevende docent geeft zijn les en de thuiszittende leerling is toehoorder en doet binnen de mogelijkheden mee aan de les.
  2. Docenten die thuis zitten in afwachting van (de uitslag van) een coronatest of vanwege een quarantaineplicht en fysiek in staat zijn om online les te geven doen dat volgens het geldende rooster. De leerlingen zitten in het lokaal en volgen de online les van de afwezig docent. Een aantal docenten zal ingezet om toezicht te houden bij deze les op afstand.

Met deze opzet zijn we voorbereid op situaties die nog vervelender zijn dan nu en kunnen we zelfs – in het ergste geval - bij een gedeeltelijke of gehele lockdown ons onderwijs grotendeels in stand houden.

Wanneer moeten leerlingen en/of docenten thuis blijven? 

In de afgelopen weken is het wel eens voorgekomen dat er onduidelijkheid was over wanneer en hoe lang leerlingen en/of docenten thuis moesten blijven bij klachten of na contact met iemand die coronaklachten had. Bijgaand document, een zgn. beslisboom gebaseerd op de officiële RIVM richtlijnen,  geeft inzicht in en is leidraad voor hoe te handelen.

Ruud van Tergouw,

rector

Practica bij natuur-, scheikunde en biologie 

De secties biologie en natuur- scheikunde hebben een inventieve oplossing bedacht om leerlingen en docenten zo veilig mogelijk praktijklessen te laten volgen.  Er zijn drie cabines aangeschaft waarin lab-jassen coronavrij gemaakt worden volgens de richtlijnen van het RIVM. De lab-jassen worden na gebruik in de cabines gehangen, die opwarmen tot 70 graden, een kwartier 70 graden warm blijven  en daarna weer afkoelen. De technische onderwijsassistenten hebben er een extra klus bij maar doen met veel plezier dit werk. Want, en dat is heel fijn, de praktijkles scheikund, gaat gewoon door en dat geeft energie. Het komt de kwaliteit van het scheikunde onderwijs en de motivatie van de leerlingen ten goede. Daar doen we het voor. Uitdagend en veilig onderwijs.

Margret Bleyendaal,

teamleider

Bericht van de ouderraad: houd contact, blijf in gesprek

Met de tweede Coronagolf op komst zijn we het schooljaar weer begonnen. Soms wat onwennig met of zonder mondkapjes, afstand houden, looproutes. We hebben als ouders onze kinderen er allemaal waarschijnlijk over gehoord. Ook merken we dat lesuitval toeneemt door docenten en leerlingen die wachten op een coronatest en de uitslag daarvan. We beseffen  als ouders dat het weer een – positief gezegd – dynamische tijd gaat worden. En dat vraagt ook de nodige discipline en doorzettingsvermogen van onze lieverdjes.

We spreken in de ouderraad uiteraard over de effecten van corona, maar zeker ook alle andere relevante ontwikkelingen. De schoolleiding en oudergeleding van de medezeggenschapsraad is ook aanwezig en we merken dat de school als geheel onze zorgen of suggesties serieus neemt. Ook vraagt de school om onze mening over diverse ontwikkelingen op en rondom school en hoe ons dat als ouders treft. Daarmee hebben we de positie van de ouderraad weer verder verstevigd als platform om spreekbuis te zijn voor ouders naar de school, interactie met ouders op te zoeken over allerlei onderwerpen en om te informeren over zaken als social media, het puberbrein, drugs en alcohol. We zijn in gesprek en helpen elkaar. 

De komende tijd wordt uitdagend om de interactie met jullie als ouders op te zoeken, aangezien de fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Maar als betrokken ouder wil je soms graag meedenken of zaken aandragen bij de school. Misschien zijn er wel onderwerpen waar je een sterke mening over hebt en/of veel kennis van hebt. Gebruik dit dan om met ons en school mee te denken in de ouderraad. Geef je vragen dan ook door aan ouderraad@rembrandt-college.nl of neem deel aan het gesprek als lid van de Ouderraad of als gast. Je bent van harte welkom. 

Namens de ouderraad,

Andries van Bentum