Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 12 oktober 2020

12 oktober 2020

Brugklasleerling

Met onze brugklasleerling die enkele weken geleden een ernstig ongeluk heeft gehad, gaat het langzaam iets beter. In een revalidatiecentrum in Utrecht wordt gewerkt aan zijn herstel. Dat zal een intensief traject worden.

Melden van absenten

Onze verzuimbegeleider onderneemt zo goed en zo snel mogelijk actie op het verzuim van leerlingen. Zo verwerkt ze onder meer samen met de collega’s in het studiecentrum en de receptie alle binnengekomen ziekmeldingen. In deze tijd van corona doen zich nieuwe situaties voor, die om een eenduidige handelswijze vragen.

Allereerst, wilt u, als ouders, bij een afmelding van uw zoon of dochter aangeven of uw kind echt ziek is óf dat de leerling in quarantaine zit (in afwachting van een  test of de uitslag daarvan)? Dat maakt het voor de verzuimbegeleider mogelijk om in Magister, in de registratie van het verzuim, dat onderscheid te maken.

We merken de afgelopen tijd dat enkele ouders besluiten om hun kind (dat helemaal geen coronaklachten heeft) thuis te houden, omdat ze een verblijf op school te risicovol vinden voor hun kind. Dat is niet de bedoeling. Gezonde leerlingen dienen op school te zijn om fysiek onderwijs te volgen. Daar wordt vanuit leerplicht ook op gemonitord. In dat kader is het  evenmin toegestaan dat leerlingen bij tussenuren naar huis gaan en de rest van de schooldag thuis achter de PC afmaken. Fysiek onderwijs is de norm. Docenten mogen leerlingen dus geen toestemming geven om thuis de les te volgen.

Onderwijs op afstand

De leerlingen die in quarantaine zitten, kunnen zelf inloggen, omdat de docent de klas via Teams uitnodigt. Binnenkort, als er een nieuwe release van Magister komt, is het mogelijk voor docenten om aan te geven dat leerlingen online aanwezig zijn i.p.v. fysiek.

Als een docent thuis is in afwachting van een test of de uitslag daarvan én indien de gezondheid dat toelaat, verzorgt hij/zij de lessen online. Met de inzet van docenten die toezicht houden kunnen de leerlingen in het lokaal de online les volgens rooster volgen.

De mondkapjes

Het mondkapjesadvies wordt maar (zeer) matig opgevolgd door leerlingen, zo merkten we de afgelopen week. Deze week gaan we leerlingen herinneren aan dat advies. Dat doen de mentoren in de les, we bieden leerlingen gratis mondkapjes aan en ik vraag u, als ouders, ons daarbij  te helpen door het advies met uw kind te bespreken. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en leden van de schoolleiding doen hun best het goede voorbeeld te geven. Ze dragen bij het lopen door de school (in de klas of elders in het gebouw) het mondkapje. Alleen als ze zitten gaat het af. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen.

Leerlingen die besmet zijn met corona

Als wij van ouders bericht krijgen dat hun kind (mogelijkerwijs) besmet is met corona, nemen we contact op met de GGD. Het moment van ziek worden en de laatste dag van aanwezigheid op school zijn dan belangrijke gegevens. Veelal blijkt dat de GGD oordeelt dat er geen besmettingsgevaar is voor de klasgenoten of andere leerlingen met wie de leerling die thuis zit is omgegaan.  De GGD instrueert ons de leerling in de kwestie te vragen zelf contact op te nemen met klasgenoten met wie er in de dagen voorafgaand aan de ziekte intensief contact is geweest. School, wordt in die situatie geacht vooralsnog niet te communiceren. Dat gebeurt pas als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van besmetting.

De GGD heeft hanteert onderstaande beleidslijn:

Leerlingen op de middelbare school die op school in contact geweest zijn met een positief geteste leerling hoeven niet in quarantaine. Zij mogen gewoon naar school, de BSO en/of sporten. Het is van belang dat leerlingen/ouders tot en met 14 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon de gezondheid van zichzelf/hun kind goed in de gaten houden.

Indien er heel frequent en intensief contact* is geweest, dan krijgen deze leerlingen wel het dringende advies om tot 10 dagen na het laatste contact in quarantaine te gaan. De GGD vraagt (de ouders van) de positief geteste leerling om dit quarantaine-advies door te geven aan deze medeleerlingen die als nauw contact gezien worden.

*Uitsluitend “naast elkaar op school zitten” bepaalt niet dat een leerling als nauw contact wordt gezien. Leerlingen zijn een nauw contact wanneer er frequent en intensief contact is geweest met de positief geteste persoon. Frequent en intensief contact is bijvoorbeeld een beste vriendje waarmee de positief geteste leerling de hele dag intensief omgaat.

Toestemming gebruik gegevens en beeldmateriaal van leerlingen

In een tijd waarin we steeds meer digitaal moeten en willen communiceren, is het belangrijk om ook de bijbehorende privacy-zaken goed te regelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘intern’ gebruik van informatie en beelden (bijvoorbeeld het gebruik van een foto in een personeelsnieuwsbrief) en ‘openbaar’ gebruik van informatie en beelden (denk hierbij aan het plaatsen van een foto op onze website of in een folder).

Om per leerling heel duidelijk vast te leggen wat we wél en niet mogen, krijgt u vanaf deze week automatisch een ‘pop-up’ bij het gebruik van de Magister-app.

Ouders (en 16+ leerlingen zelf) krijgen de mogelijkheid om van elk van onderstaande vier mogelijkheden aan te geven of publicatie akkoord is:

-        Publiceren van naam, klas en leerjaar bij intern gebruik

-        Publiceren van naam, klas en leerjaar bij openbaar gebruik

-        Publiceren beeldmateriaal intern

-        Publiceren beeldmateriaal openbaar

Totdat de vier vragen zijn beantwoord, blijft zich automatisch een ‘pop-up’ aandienen bij het openen van de Magister-app. Wij hopen dat zo spoedig van alle leerlingen bekend is hoe er omgegaan mag worden met publicatie.

Sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze leerlingen. Met een muisklik toveren ze filmpjes, plaatjes en zelfs hele presentaties tevoorschijn. Gelukkig is het meestal een verrijking, maar helaas zien we op school ook wel eens de keerzijde van deze techniek. Iets lelijks in een appje dat je nooit in iemands gezicht durft te zeggen, een akelig filmpje of een vervormde (profiel)foto van een klasgenoot is in een paar seconden zó verstuurd. Af en toe geeft dat aanleiding tot verdrietige of boze situaties. Vanzelfsprekend gaan wij met leerlingen in gesprek als zich zo’n situatie van digi-pesten (want zo zien wij dit) zich voordoet. Het zou ons helpen als u ook regelmatig  met uw zoon/dochter het gesprek hierover voert en – in de onderbouw – wellicht zelfs eens meekijkt op wat zich afspeelt in zijn/haar digitale leefwereld. Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het Rembrandt die sociaal veilige school blijft waar we al jaren om bekend staan.

Screening GGD

Nadat de screening van de GGD vorig jaar tijdelijk stillag in verband met corona, kunnen we u nu informeren dat de onderzoeken door de schoolarts en de schoolverpleegkundige in klas 2 en 4 weer opgestart worden. Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een gesprek, is het van belang dat leerlingen een digitale vragenlijst invullen. De GGD beoordeelt op basis van de antwoorden of een leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek. De uitnodiging voor deze screening ontvangt uw zoon/dochter rechtstreeks via de GGD.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud van Tergouw

Rector Rembrandt College