Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 28 oktober 2020

28 oktober 2020

Toetsrooster gepubliceerd

Afgelopen maandag, de eerste dag na de herfstvakantie, is het toetsrooster gepubliceerd. De publicatie is te laat geweest, dat maken we ook op uit reacties die we van ouders en leerlingen hebben gekregen. Dat moet en zal de volgende keer anders gaan, want leerlingen hebben er recht op om ruim van te voren te weten wanneer welke toets plaatsvindt. Dan kunnen zij er (in de planning van) hun voorbereiding rekening mee houden.

Onze excuses voor dit ongemak. Een verklaring voor de vertraagde publicatie is ook op zijn plaats. Door het tijdelijk wegvallen van de roostermaker moest binnen enkele dagen een externe roostermaker ingewerkt worden en aan de slag gaan met roosterwerkzaamheden. Hij woont in een andere regio waardoor zijn herfstvakantie viel in de week vóór die van ons en hij niet heeft kunnen werken aan een publicatie van het toetsrooster vlak vóór de herfstvakantie. Dat heeft hij gedaan in onze herfstvakantie. Een uitzonderlijke situatie die hopelijk eenmalig is.

Corona overzicht

Het is belangrijk dat school alle geconstateerde besmettingen bij collega’s én leerlingen ook direct gemeld krijgt. Daar zijn twee redenen voor.

Allereerst willen we snel kunnen reageren conform de RIVM richtlijnen. De besmette persoon brengt de school op de hoogte en gaat in quarantaine.

De school neemt contact op met de GGD en bericht conform hun advies ouders en leerlingen schriftelijk. De besmette persoon informeert degenen met wie hij of zij in de twee dagen voor de besmetting intensief gewerkt heeft. Het RIVM hanteert daarbij de volgende richtlijn:

 

Leerlingen op de middelbare school die op school in contact geweest zijn met een positief geteste leerling of docent hoeven niet in quarantaine. Zij mogen gewoon naar school, de BSO en/of sporten. Het is van belang dat leerlingen/ouders tot en met 14 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon de gezondheid van zichzelf/hun kind goed in de gaten houden.

Indien er heel frequent en intensief contact* is geweest, dan krijgen deze leerlingen wel het dringende advies om tot 10 dagen na het laatste contact in quarantaine te gaan. De GGD vraagt (de ouders van) de positief geteste persoon om dit quarantaine-advies door te geven aan deze leerlingen die als nauw contact gezien worden.


*Uitsluitend “naast elkaar op school zitten” bepaalt niet dat een leerling als nauw contact wordt gezien. Leerlingen zijn een nauw contact wanneer er frequent en intensief contact is geweest met de positief geteste persoon. Frequent en intensief contact is bijvoorbeeld een beste vriendje waarmee de positief geteste leerling de hele dag intensief omgaat.

 

In alle gevallen tot nu toe hoefden degenen met wie intensief gewerkt was niet in quarantaine.

De tweede reden waarom een snelle melding van een besmetting bij een docent of leerling zeer gewenst is, is dat het Rembrandt College een overzicht bijhoudt van het aantal besmettingen. Om goed een vinger aan de pols te kunnen houden, willen we weten hoeveel collega’s en hoeveel leerlingen in welke klassen wanneer besmet zijn. Dat overzicht hebben we nodig ingeval de GGD ons opdraagt verdere actie te ondernemen of we dat zelf willen doen. Nu zijn er in totaal 18 leerlingen verspreid over verschillende klassen in onder- en bovenbouw positief getest en zes docenten besmet (geweest). Mocht het aantal besmettingen oplopen, dan kan besloten worden om bepaalde klassen online te laten werken, met halve groepen te werken etc. Ook eventuele landelijke ontwikkelingen vragen om zo’n voorbereiding.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht blijft de gemoederen bezighouden. Er zijn enkele ouders die daar fel tegen gekant zijn en ouders die een partiële plicht (tijdens de praktijkvakken en de practica-onderdelen van de binaskvakken) niet ver genoeg vinden gaan. Ook vele medewerkers van het Rembrandt College maken zich ongerust en wensen dat het nu geldende dringende advies om mondkapjes te dragen omgezet wordt in een plicht. Gisteravond, in de vergadering van de medezeggenschapsraad (waarin personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn), is overeenstemming bereikt over een aanscherping van het mondkapjesbeleid.

Alle personeelsleden en leerlingen worden vanaf nu geacht een mondkapje te dragen bij de praktijklessen en de practica-onderdelen, omdat daar de afstand tussen de docent en de leerling niet gehandhaafd kan worden. Bovendien is er een mondkapjesplicht voor iedereen tijdens leswisselingen en tijdens de pauzes, als men zich beweegt. Als men zit (om te eten, te werken of te praten), hoeft het kapje niet gedragen te worden en hoeven leerlingen onderling ook geen anderhalve meter afstand te houden; die afstand geldt wel tot een volwassene of tussen volwassenen.

Het Rembrandt College gaat dit beleid waarover overeenstemming is bereikt in de MR vergadering ook vanaf morgen handhaven. Eerst door leerlingen erop te wijzen en door voorbeeldgedrag. Als dat niet helpt, sanctioneren we het ongewenste gedrag. We schalen daarin op als dat nodig is.

Ik spreek de wens uit dat we door het nemen van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen voorkomen dat er nog verdere maatregelen genomen moeten worden en we op termijn uit deze crisis kunnen komen.

 

Ruud van Tergouw

rector