Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 13 november 2020

16 november 2020

Rooster vanaf 16 november

Het rooster vanaf 16 november wordt vrijdagmiddag 13 november ingelezen in Magister. Helaas heeft dat tot gevolg dat de opgegeven toetsen, so's en huiswerk dan niet meer zichtbaar zijn.  Docenten zullen dat zoveel mogelijk nog herstellen. We willen hierbij wel duidelijk maken dat huiswerk, toetsen en so's wel doorgang vinden zoals eerder opgegeven door de docent, dus voor het inlezen van het nieuwe rooster. 

Margret Bleyendaal, teamleider

Onze brugklasleerling mocht naar huis

Vorige week vrijdag was een glorieuze dag. Quinten uit V1a mocht definitief naar huis. Vanuit huis mag hij nu dagelijks naar het revalidatiecentrum en volgt daar onderwijs. Hij boekt elke dag vooruitgang. Zijn klasgenoten hebben hem ook verwelkomd en lieten via een spandoek aan het huis duidelijk van zich spreken.

Ruud

Ondersteuningsprogramma

Wat betreft het ondersteuningsprogramma is schooljaar 2020-2021 te verdelen in diverse periodes:

 1ste helft semester 1: start fysieke lessen met intensivering van kwt en steunlessen, ruimte voor leerlingen om zelf te herstellen.

  • 2de deel semester 1, vanaf 23 nov: versteviging ondersteuningsprogramma, heroverweging of leerlingen op de goede plaats zitten.  
  • semester 2: ondersteuningsprogramma gericht op optimalisering resultaat einde schooljaar/overgang.

 Afgelopen week hebben we het totale ondersteuningsprogramma, inclusief de inzet van externen, vastgesteld. Volgende week ontvangen ouders en leerlingen een overzicht waarin dit programma nader wordt toegelicht.

Voor leerjaar 3HV is het gelukt bemensing te vinden voor de extra bijlessen. Onder begeleiding van eigen collega’s kan deze extra ondersteuning komende week starten. De desbetreffende ouders, leerlingen en mentoren zijn/worden hierover geïnformeerd.

Emilie van der Heijden, teamleider

Heroverweging of leerlingen op de goede plaats zitten

Aangezien er aan het einde van vorig schooljaar geen sprake kon zijn van een gewogen eindrapport hebben meer leerlingen dan anders de ruimte gekregen om door te stromen. De periode vanaf nu t/m de toetsweek aan het einde van semester 1 staat in het teken van de heroverweging of de leerlingen op de goede plaats zitten. Daarvoor hebben we de volgende kaders vastgesteld:

 Gedurende deze aangegeven weken vindt zorgvuldige monitoring plaats, deze monitoring is niet alleen cijfermatig.

  • Eventuele overplaatsing wordt overwogen als de ontwikkeling van de leerling stagneert en/of het welzijn in gedrang komt.
  • De noodzaak tot overplaatsing wordt per leerling bepaald, er is geen gemeenschappelijk moment.
  • Het traject is een zorgvuldig samenspel tussen school, leerling en ouders.
  • De mentor is de spil in dit traject.

Emilie van der Heijden, teamleider

KWT blok 3 voor de leerlingen in de bovenbouw

De in het rooster ingezette KWT uren (36 lesuren totaal) spelen een belangrijke rol bij het ondersteuningsprogramma. Blok drie loopt vanaf 23 november tot aan de kerstvakantie. De mentoren schrijven de leerlingen in. Uiteraard speelt daarbij de afstemming met leerlingen en vakdocenten een grote rol. In principe kunnen alle leerlingen voor maximaal twee vakken worden ingeschreven. Het is belangrijk te weten dat de deadline voor inschrijving woensdagochtend 18 november is. Op vrijdag 20 november wordt de nieuwe indeling via Magister bekend gemaakt.