Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 20 november 2020

23 november 2020

Corona melden

Als uw kind positief getest is op corona, kunt u dat per email melden bij de receptie of bij de verzuimbegeleider (Verzuim@rembrandt-college.nl). Dezelfde dag nog versturen we, na overleg met de GGD, een brief aan de klasgenoten en hun ouders en ondernemen we verdere acties, als dat nodig is. Als uw melding in het weekend arriveert, reageren we op de maandag daarna.

Rembrandt College; een gezonde school

Het Rembrandt College wil haar leerlingen een gezonde omgeving bieden. Daarom is de school en het schoolplein rookvrij, zijn er sportveldjes aangelegd, komt er binnenkort een watertappunt buiten en willen we geen vette producten aanbieden in de kantine. We weten natuurlijk ook dat er in de omgeving van het Rembrandt College meerdere mogelijkheden bestaan voor de leerlingen om wel gebakken/gefrituurde producten te kopen. Dat kunnen en willen we ook niet verbieden.

Echter om de school en het schoolplein gezond te houden is het leerlingen niet toegestaan gebakken/gefrituurde producten op school of het schoolplein te nuttigen. Wij rekenen op ieders medewerking en begrip.

Herinnering: toestemming gebruik gegevens en beeldmateriaal van leerlingen

In een eerdere nieuwsbrief heb ik u verzocht om ons door te geven hoe wij moeten omgaan met gegevens en beeldmateriaal van uw zoon of dochter.

Inmiddels heeft een flink aantal ouders gehoor gegeven aan deze oproep, waarvoor hartelijk dank.

Helaas hebben we nog niet voor alle leerlingen de toestemmingsverklaring ontvangen. We vinden het echter belangrijk dat we van ál onze leerlingen vast hebben liggen wat we wel en niet mogen delen. Als u de toestemmingsverklaring voor uw zoon/dochter nog niet heeft doorgegeven, wil ik u vragen dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Doorgeven gaat heel eenvoudig via de Magister-app: bij het openen van deze app verschijnt automatisch een ‘pop-up’. Ouders (en 16+ leerlingen zelf) krijgen daar de mogelijkheid om van elk van onderstaande mogelijkheden aan te geven of publicatie akkoord is:

  • Publiceren van naam, klas en leerjaar bij intern gebruik
  • Publiceren van naam, klas en leerjaar bij openbaar gebruik
  • Publiceren beeldmateriaal intern
  • Publiceren beeldmateriaal openbaar

Wij hopen spoedig voor alle leerlingen de verklaring te mogen ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruik van "oortjes" op de laptop 

Bij sommige lessen is het noodzakelijk dat leerlingen gebruik maken van oortjes die aan de laptop gekoppeld kunnen worden. Hiervoor zijn alleen oortjes met een zogenaamde Jackplug of audioplug geschikt. BlueTooth oortjes kunnen hiervoor niet gebruikt worden. In het kader van de hygiëne dienen leerlingen zelf voor deze oortjes te zorgen en ze bij zich te hebben.