Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 27 november 2020

30 november 2020

Leerlingbesprekingen

Op dinsdag 1 en donderdag 3 december a.s. vinden binnen het Rembrandt College leerlingbesprekingen plaats. Door op die dagen een verkort lesrooster te hanteren, ontstaat er in de middag voldoende tijd om de besprekingen zorgvuldig en uitgebreid te doen. Het verkorte lesrooster houdt in dat de lessen 30 minuten duren in plaats van 45. De mentoren van de leerlingen in leerjaar 1 zullen hun leerlingen erop wijzen dat het verkorte lesrooster als consequentie heeft dat het tweede lesuur (normaal gesproken hun start op de dag) om 8.30 uur begint, een kwartier eerder dus dan gewoonlijk.

Mentorgesprekken

Op  maandag 7 december a.s. vinden er, mede op basis van de leerlingbesprekingen,  mentorgesprekken plaats. In de jaaragenda staat dat daar van 16.00 uur tot 20.00 uur tijd voor is ingeruimd. U zult begrijpen dat de gesprekken in de huidige situatie online via MS teams plaatsvinden en niet in het schoolgebouw. De mentor van uw kind(eren) maakt een rooster voor een aantal gesprekken en nodigt ouders uit. De gesprekken verlopen via de PC die uw kind normaal gesproken gebruikt voor de online lessen.

Zelf kunt u ook kenbaar maken dat u een gesprek met de mentor wenst. Doet u dat uiterlijk 3 december a.s. door de mentor een mail te sturen. U kunt geen gesprek aanvragen met een vakdocent. De gesprekken duren in principe 10 minuten.

Coronabesmettingen

Het aantal besmettingen met het coronavirus wordt dagelijks gemeld in de media. Die ‘dagkoersen’ geven een landelijk beeld, maar er zijn grote regionale verschillen. Zelf lokaal is er geen eenduidig beeld. Zo ook in Veenendaal. We kunnen constateren dat het Rembrandt College momenteel een ‘rustige’ periode doormaakt qua besmettingen: de coronalijst met afwezige leerlingen en collega’s wordt korter, want er zijn deze week geen nieuwe besmettingen bij leerlingen of medewerkers gemeld. Maar de toekomst is natuurlijk uiterst onvoorspelbaar, daarom blijft een goede registratie van gemelde besmettingen en verdere alertheid geboden. Als uw kind onverhoopt positief getest is, wilt u dat dan meteen melden? Alleen dan hebben we een compleet, correct en actueel beeld en kunnen we, als dat nodig blijkt te zijn, handelen.

Ondersteuningsprogramma

Wat betreft het ondersteuningsprogramma is schooljaar 2020-2021 te verdelen in diverse periodes:

  • 1ste helft semester 1: start fysieke lessen met intensivering van kwt en steunlessen.
  • 2de deel semester 1, vanaf 23 nov: versteviging ondersteuningsprogramma, heroverweging of leerlingen op de goede plaats zitten.  
  • semester 2: ondersteuningsprogramma wordt vervolgt en is gericht op optimalisering resultaat einde schooljaar/overgang.

 In de bijlage wordt het totale programma nader toegelicht.