Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 15 december 2020

16 december 2020

Wat de afgekondigde lockdown betekent voor ons onderwijs

U zult het ongetwijfeld al gehoord hebben: de lockdown die de premier gisteravond aankondigde heeft als consequentie dat de scholen vanaf morgen, woensdag 16 december,  voor bijna alle leerlingen dicht gaan en ook dicht blijven voor minstens de eerste twee weken na de kerstvakantie. Voor die leerlingen schakelen we over op online onderwijs. In de woorden van Mark Rutte: “Onderwijs op afstand is de norm.”  Wat gisteravond ook duidelijk werd, is dat de scholen open blijven voor onderwijs aan eindexamenkandidaten. Dat geldt tevens voor de kwetsbare leerlingen. Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan.

Verdere details over de uitzonderingen worden binnenkort bekend gemaakt. Ik verwacht dat er vandaag of morgen een brief van de VO-raad gepubliceerd wordt, die meer duidelijk geeft. Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari a.s. of de genomen maatregelen het gewenst effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan voor fysieke lessen.

Gisteren heeft de schoolleiding al enige voorbereidingen getroffen en vanochtend hebben we zaken definitief besloten. Ik zet ze voor u even op een rij:

 • Docenten die lesgeven aan examenklassen (inclusief de docenten die praktijkvakken geven) doen dat gedurende de lockdownperiode niet online, maar op school, in fysieke vorm.
 • Dat gebeurt vanaf morgen (woensdag 16 december). Ook de KWT lessen voor de examenleerlingen gaan door.
 • Voor de overige klassen starten we op donderdag 17 december met online lessen. Online lessen zijn er niet voor de praktijkvakken, tenzij de docent digitale opdrachten heeft, die via Teams toegelicht moeten worden.
 • Op woensdag 16 december hebben de niet-examenklassen dus nog geen online lessen, maar zijn er die dag wel fysieke lessen aan de examenklassen.
 • Woensdag 16 december gebruiken we om alle voorbereidingen te treffen om de online lessen te realiseren, in secties afspraken te maken en de mentorleerlingen te spreken (zie hieronder).
 • Op woensdag 16 december spreekt elke mentor zijn of haar mentorleerlingen via Teams om een aantal zaken door te nemen. De onderbouwleerlingen hebben een mentorcontactmoment in de ochtend, de bovenbouwleerlingen in de middag. Mentoren bepalen zelf het moment en communiceren dit met hun mentorleerlingen.
 • Als leerlingen thuis absoluut niet kunnen beschikken over een PC, kunnen ze er één van school krijgen. De aanvraag daarvoor loopt via de mentor.
 • Inhaaltoetsen en steunlessen gaan de komende dagen niet door. Dat gebeurt pas na de kerstvakantie.
 • De huiswerkondersteuning begint ook pas weer na de kerstvakantie. De betrokken docenten zullen de leerlingen via Teams begeleiden.
 • We hanteren het normale lesrooster zoals dat in Magister staat, met de normale aanvangstijden en de normale pauzes.
 • De lessen zullen iets eerder dan gebruikelijk beëindigd worden, om docenten in staat te stellen vragen van individuele leerlingen te beantwoorden, het digitale werk voor het volgende lesuur klaar te zetten etc.
 • Alle leerlingen dienen aan het begin van elke les aan te haken. Ze moeten ook de camera aan hebben staan (als de PC een camera heeft).
 • Er vindt in Magister een registratie van absenten plaats.  
 • Ziekmeldingen van docenten (zij die niet in staat zijn om fysiek en/of online les te geven) worden verwerkt in Magister. Leerlingen kunnen dus zien welke (online) les niet doorgaat.
 • Er vinden vanaf donderdag in principe geen fysieke bijeenkomsten meer plaats in het gebouw, uitgezonderd de lessen aan de examenklassen.
 • Het gebouw is wel open en de schoolleiding is aanwezig.
 • De school blijft gedurende de lockdownperiode onder het normale nummer en e-mailadres bereikbaar.
 • Omdat de examenklassen in de komende weken fysiek les krijgen, blijft de kantine voor hen en de medewerkers open.
 • Externe krachten voor bijles, opvanguren etc. worden tot nader order niet ingezet. Dat gebeurt na de kerstvakantie wellicht wel (dat onderzoeken we nog).
 • Het gebouw is ook open voor de enkele leerling die thuis geen goede werkplek heeft om de lessen te volgen. De mentor inventariseert welke leerling(en) uit zijn/haar mentorklas dat zijn.
 • De toetsweek die zou beginnen op woensdag 13 januari gaat alleen door voor de leerlingen in de (voor)examenklassen, voor zover het schoolexamentoetsen betreft. Voortgangstoetsen gaan dus niet door. Voor de andere leerlingen wordt de toetsweek tot nader order uitgesteld. De andere leerlingen krijgen in de toetsweek gewoon les volgens rooster. 
 • De (voor)examenklassen krijgen vóór de kerstvakantie nog hun toetsrooster.
 • In de jaarplanning is een studiedag op 12 januari a.s. opgenomen. Nadere informatie daarover volgt nog.
 • De online open dag en de voorbereidingen daarvoor (o.a. de filmopnamen en de inlooplessen) worden uitgesteld. In overleg met de collega scholen zoeken we naar een nieuwe datum.
 • Ook tijdens de lockdownperiode moeten collega’s en ouders positieve corona testen blijven doorgeven op het gebruikelijke mailadres.
 • Tijdens de vakanties dienen positieve corona testen doorgegeven te worden via r.van.tergouw@Rembrandt-College.nl

Ik hoop dat ik u voldoende geïnformeerd heb. Als er andere of aanvullende informatie beschikbaar komt, die tot een iets andere opzet van ons onderwijs noodzakelijk maken, zal ik u daarover berichten. Het kan ook zijn dat onze  ervaringen in de lespraktijk de komende tijd om aanpassingen vragen. Ook dan krijgt u daarover bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,

Ruud van Tergouw

rector