Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 8 januari 2021

8 januari 2021

In afwachting

U zult begrijpen dat wij in afwachting zijn van de persconferentie van a.s. dinsdagavond waarin het kabinet mededelingen doet over continuering of zelfs uitbreiding van de maatregelen die een verdere verspreiding van het coronavirus moeten indammen. Tot die tijd gaan we verder volgens de lijn die vlak vóór de kerstvakantie is ingezet.  Er zijn digitale lessen voor alle leerlingen, maar dat geldt voor de leerlingen in de eindexamenklassen en enkele andere leerlingen die om speciale redenen op school verwacht worden. Om te kunnen blijven monitoren of deze opzet de komende tijd een haalbare kaart blijft, is het van belang dat u school, als uw kind positief getest is, zo snel mogelijk informeert. In de vakantie kon u mij daarover rechtstreeks mailen, ik was daardoor in staat vinger aan de pols te houden. Gelukkig was het aantal meldingen laag, maar dat kan de komende week anders zijn. Vanaf deze week kunt u de meldingen weer kwijt op het gebruikelijke schooladres: verzuim@rembrandt-college.nl

Studiedag 12 januari a.s.

De jaarplanning geeft aan dat er op dinsdag 12 januari a.s. een studiedag is. Op die dag zijn er dus voor alle leerlingen geen digitale en fysieke lessen.

Open Dag 5 februari

De open dag van het Rembrandt College vindt plaats op vrijdag 5 februari. Uiteraard geheel in digitale vorm. Op de website van de school treft u alle informatie aan.

Nieuw jasje

U zult het vast gemerkt hebben: de wekelijkse nieuwsbrief is gestoken in een nieuw jasje. Af en toe moet je zaken iets opfrissen. Dat gebeurt binnen het gebouw – in een latere nieuwbrief zal ik daar uitgebreider op ingaan op hoe de kleuren en de aankleding van gebouw veranderen – en dat doen we in onze digitale communicatie. Hopelijk bevalt het u.

Bericht van de Ouderraad

Als eerste wenst de ouderraad u een mooi, liefdevol en vooral gezond 2021!

Om het nieuwe jaar goed van start te gaan, en we u helaas niet fysiek kunnen ontmoeten, organiseren we op donderdag 14 januari 2021 van 20:00 tot 21:30 uur een webinar “Help! Mijn kind verdwijnt in social media en gamen”

Verdwijnt je zoon onmiddellijk in het gamen als hij thuiskomt en is het soms zelfs lastig om dit te onderbreken voor het avondeten? Is je dochter voortdurend met haar smartphone bezig en lijkt het ‘online leven’ soms belangrijker dan het ‘echte leven’?

In dit webinar geeft Laurens Veltman van Digital Awareness o.a. antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat zijn de meest voorkomende digitale verleidingen en hoe werken deze?
  2. Hoe werkt het brein en waarom is het zo gevoelig voor de digitale wereld en social media?
  3. Waarom zijn jongeren zo geneigd zichzelf hierin te verliezen en hoe kan dit anders?
  4. Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van je zoon/dochter zonder blind te volgen?
  5. Wanneer gaat digitaal gedrag over in verslaving en hoe herken je dit als ouder?
  6. Waarom kun je als ouder zo lastig tot je zoon/dochter doordringen en hoe kan dit anders?

Wij, als ouderraad, hebben u per mail uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen. Mocht u de mail niet hebben ontvangen, of heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u dit alsnog doen? Dan kunt u zich opgeven door een mail met “Ja ik doe mee” te sturen naar ouderraad@rembrandt-college.nl .

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de link om de sessie digitaal bij te wonen. We hebben al bijna 100 aanmeldingen mogen ontvangen. Er is geen maximum, dus meldt u vooral aan. We zien u graag online op donderdag 14 januari 2021! 

Hartelijke groet namens de ouderraad, 

Pieter, Naima, Fernande, Wim, Andries en Suzan