Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Aanvullende nieuwsbrief 26 januari 2021

27 januari 2021

Internet voor elke leerling tijdens les op afstand

Een internetverbinding is essentieel wanneer leerlingen les op afstand volgen. In de praktijk blijkt dat er gezinnen zijn die geen of slecht werkend internet hebben. Daarom is er vanuit de overheid in samenwerking met telecomproviders een aanbod voor een tijdelijke internetoplossing. Als dit ook geldt voor uw gezin, kunt u zicht vanaf nu tot uiterlijk woensdag 27 januari a.s. aanmelden. En werkt het internet bij u thuis goed, maar bent u op de hoogte van een lastige situatie bij medeleerlingen van uw zoon/dochter? Informeer hen dan alstublieft over deze mogelijkheid. 

Hoe werkt het?

Er zijn drie verschillende oplossingen mogelijk. Deze zijn hieronder uitgewerkt. Uiterlijk 27 januari mailt u naar internet@rembrandt-college.nl de naam en het nummer van de oplossing die het beste bij uw situatie past. Lukt mailen niet? Bel dan naar 0318-509900 en geef de naam van uw zoon/dochter en uw voorkeur door.

Let op: Er is een beperkte voorraad waardoor de overheid niet kan garanderen dat elke aanvraag wordt gehonoreerd. Als de aanvraag wél wordt toegekend, krijgt u kosteloos de beschikking over een internetverbinding die actief is tot eind juli 2021. De codes, simkaarten en wifi access points worden na afloop van die periode eigendom van het Rembrandt College.

 

Wat zijn de opties?

Keuze 1: Wifispot Ziggo
Voor leerlingen die thuis bereik hebben van een wifispot van Ziggo. Deze leerlingen krijgen een code waardoor zij thuis gebruik kunnen maken van deze wifispot. Als bij de leerling thuis een wifi-netwerk met de naam Ziggo te zien is, dan is deze optie geschikt.

Keuze 2: Simkaart T-Mobile
Voor leerlingen die thuis geen wifispot van Ziggo kunnen krijgen en wel een device hebben waar een simkaart in past. Hiervoor is een data simkaart beschikbaar. Deze is actief tot en met juli 2021 en heeft een limiet van 50 GB per maand. Als een leerling meer dan 50 GB per maand gebruikt, wordt de doorvoersnelheid beperkt.

Keuze 3: Wifi access point
Voor leerlingen voor wie bovenstaande opties niet mogelijk zijn. Zij ontvangen een 4G wifi access point waarmee zij thuis wifi krijgen. Dit access point is een klein kastje dat aan de muur hangt en wordt gevoed vanuit het lichtnet en wifi-toegang geeft door contact te maken met het 4G telefonienetwerk.