Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 8 februari 2021

10 februari 2021

Is de school morgen weer open?

Afgelopen vrijdag kreeg u bericht dat alle lessen, dus ook die aan de examenleerlingen, op maandag 8 februari online gegeven zouden worden. We nemen dit soort beslissingen altijd zoveel mogelijk in of na overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Veenendaal.

Voor morgen, dinsdag 9 februari, keert het Rembrandt College nog niet terug naar het oude ‘abnormaal’ dat alleen de examenleerlingen naar school komen. M.a.w.: ook morgen zijn alle lessen nog online. Daarin wijken we af van wat de andere Veenendaalse scholen voor VO doen. Dat heeft twee redenen: het openbaar vervoer, met name de NS, is pas in het tweede deel van de week in staat om een normale dienstregeling te realiseren en relatief veel van onze leerlingen zijn van openbaar vervoer afhankelijk. De tweede reden is gelegen in het feit dat er morgen leerlingenbesprekingen zijn die in de middag plaatsvinden na een serie verkorte lessen. Verkorte lessen leveren ook eerdere aanvangstijden op en dat werkt niet mee aan een tijdige fysieke aanwezigheid van alle examenleerlingen en hun docenten.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn er a.s. woensdag weer fysieke lessen voor examenleerlingen en is de school ook open voor kwetsbare leerlingen.

Inspectiebezoek

Op dinsdag 2 en woensdag 3 februari jl.  heeft de onderwijsinspectie het Rembrandt College virtueel bezocht. De inspecteurs spraken digitaal met enkele leerlingen, teamleiders, de gemeente (het voormalig bevoegd gezag), de schoolleiding en met docenten en anderen die een rol in de begeleiding van de leerlingen spelen.

Dat bezoek was een vervolg op een bezoek dat in het eerste deel van het vorige schooljaar plaatsvond. Uit het rapport van bevindingen dat in januari 2020 verscheen bleek dat het Rembrandt College niet op alle gebieden aan de inspectie eisen voldeed. We zijn nu een jaar verder en de inspecteurs gaven in hun mondelinge terugkoppeling op 3 februari aan dat ze onder de indruk waren van de ontwikkelingen die zich voordoen op school. Op een aantal gebieden zijn in korte tijd stappen gezet en dat merkten ze ook aan wat de leerlingen te vertellen hadden. Over ongeveer zes weken verschijnt het rapport over het laatste bezoek. Dan zal ik u verdere informeren.

R. van Tergouw

Rector/bestuurder