Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 18 februari 2021

18 februari 2021

Een stap naar meer duurzaamheid

Het Rembrandt College wil naast gezond ook zoveel mogelijk duurzaam zijn/worden. Mede vanuit de leerlingenraad was er de wens om de hoeveelheid afval te verminderen en de verwerking daarvan milieubewuster te doen. Enige tijd geleden zijn we daarom gestart om een partner te zoeken die samen met het Rembrandt College een route wil volgen naar vermindering en scheiding van de afvalstromen zoals die op school voorkomen. Deze partner in duurzame afvalverwerking hebben we met instemming van de MR inmiddels geselecteerd: Milieu Service Nederland.

De voorbereidingen op die overgang gaan de rest van het kalenderjaar vorm krijgen, zodat we per 1 januari 2022 op een bewuste en duurzame manier omgaan met het afval. Scheiding van afval zal daar een van de onderdelen van zijn.

In dit traject wordt de MR en de leerlingenraad betrokken om te laten zien dat we samen staan voor een schoner en duurzamer Rembrandt College. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan zijn die zeer welkom.

Frank Voss, Facilitair Manager

Een ander aspect

Je kunt het afvalprobleem natuurlijk op andere manieren aanpakken. Ik heb de gemeente verzocht extra afvalbakken te plaatsen op de route van de supermarkt naar de school (dat zullen de buurtbewoners ook heel fijn vinden) en we zijn in gesprek met de supermarkt en andere leveranciers van eten en drinken aan onze leerlingen.

Bovendien willen we absoluut niet dat leerlingen hun etenswaren (en dan met name patat en andere fastfood producten) mee de school in nemen. U zult begrijpen dat we het ook niet goedkeuren dat bestellingen gedaan door leerlingen op school bezorgd worden. De jongens en meisjes van Thuisbezorgd.nl of andere koeriersdiensten zijn aan het verkeerde adres bij ons.

Veranderingen in het coronabeleid

Waarschijnlijk zullen in de voorjaarsvakantie veranderingen in het coronabeleid t.a.v. het onderwijs aangekondigd worden. Anticiperend daarop is er gisteren in de schoolleiding gesproken over de consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk. De kans is groot dat alle leerlingen weer naar school mogen komen, met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Dat betekent dat er hybride vormen van onderwijs ontstaan. De helft van een klas/groep zit in het lokaal, de andere helft volgt de les online vanuit huis. Per week alterneert dat. Met de roostermakers is e.e.a. ook al besproken. Als duidelijk is wat er kan en moet in het onderwijs, passen we zaken aan. Het kan zijn dat we de eerste dagen na de vakantie de huidige situatie nog even handhaven. Dat geeft ons tijd om alles te regelen en de veranderingen te communiceren.

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder