Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Brief ouders 26 februari 2021

26 februari 2021

Aan al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers

 

Veenendaal, 26 februari 2021

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet voor het voortgezet onderwijs een nieuwe richtlijn afgekondigd, die in de lijn der verwachting lag: alle leerlingen mogen vanaf 1 maart a.s. weer minstens één dag per week fysiek naar school, waarbij de maatregelen die al enige tijd gelden (mondkapjes dragen, anderhalve meter afstand houden en thuis blijven bij klachten en/of een positieve test) gehandhaafd worden. Er zijn nadere richtlijnen over o.a. gescheiden pauzes en aanvangstijden van lessen. Scholen krijgen de eerste week van maart de tijd om alles organisatorisch te regelen.

Nu de afstandsmaatregel voor iedereen op school geldt, is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk aanwezig zijn in de lokalen en de rest van het gebouw. Zoals ik al aankondigde in de nieuwsbrief vlak voor de voorjaarsvakantie ontstaat er een situatie waarin de ene helft van een klas of groep (de A-groep) in het lokaal zit en de andere helft (de B-groep) de les online vanuit huis volgt.  Die verdeling zal er - anders dan nu het geval is - ook zijn voor de examenklassen.

De lessen worden vooralsnog gegeven op basis van het huidige rooster. Na vijf lesdagen wisselt de situatie voor de A en B groep.

Het Rembrandt College kiest ervoor om de alternering niet na het weekend, maar na de woensdag te laten plaatsvinden. Dus op de donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag volgen de leerlingen in de A-groep de lessen in het klaslokaal en de leerlingen in de B groep thuis online. Na de woensdag wisselt het en volgen de leerlingen in de B groep de lessen in het lokaal en zitten de leerlingen in de A-groep donderdag, vrijdag maandag, dinsdag en woensdag thuis achter de laptop.

Deze tweewekelijkse cyclus gaat in op donderdag 4 maart. De komende maandag, dinsdag en woensdag blijft de situatie zoals hij vóór de voorjaarsvakantie was: alleen de examenleerlingen komen naar school, alsook de kwetsbare leerlingen. Dat geeft ons voldoende tijd om de groepen te splitsen (in de bovenbouw is dat geen eenvoudige zaak) en nader te communiceren over de opzet van ons onderwijs met gescheiden pauzes en aanvangstijden. Dat doen we uiterlijk woensdagochtend a.s.

De ondersteuning voor examenleerlingen die gepland stond voor a.s. woensdag- en donderdagmiddag  kan gewoon doorgaan, omdat het groepen betreft die niet groter zijn dan 15 leerlingen.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder