Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 15 maart 2021

15 maart 2021

Corona

U zult het wellicht van uw zoon of dochter gehoord hebben: in de windvlagen die ook Veenendaal afgelopen woensdag en donderdag teisterden is de tent die fungeerde als tweede pauzeplek gesneuveld. Vandaag, maandag 15 maart, wordt een nieuwe tent geplaatst. Maar dat is niet de enige reden waarom ik met gemengde gevoelens terugkijk op de afgelopen week. Enerzijds is het positief dat leerlingen zich steeds beter houden aan de mondkapjesplicht. Anderzijds is het heel lastig om leerlingen de anderhalve meter afstand te laten bewaren. In het overleg dat ik recentelijk voerde met de andere scholen voor VO in Veenendaal gaven mijn collega’s aan dat zij dit beeld herkennen.

We hebben er bewust voor gekozen om leerlingen op weekbasis tweeënhalve dag op school te laten komen en dat willen we in principe ook zo houden, maar dan moet de afstandsregel wel beter nageleefd worden. We willen de leerlingen zo min mogelijk hinderen in hun sociale ontwikkeling, maar ze – en dat geldt ook voor de docenten en OOP ‘ers - tegelijkertijd geen onnodige risico’s laten lopen.

Aanvullende maatregelen zijn helaas geboden en ze gaan morgen in. Allereerst willen we dat de leerlingen niet alleen in de gangen (als ze lopen), maar ook in de pauzes (als ze zitten) een mondkapje dragen. De zitplekken zijn met een rode sticker gemarkeerd. Leerlingen die iets willen eten en/of drinken doen dat alleen buiten het gebouw en dan is een mondkapje natuurlijk niet verplicht. In de lessen wordt gewerkt met halve groepen, waardoor het mogelijk is om afstand te houden en is een mondkapje dus niet nodig.  Bovendien zullen er vanaf morgen veel meer surveillanten zijn die leerlingen wijzen op de regels.

In het weekend werd duidelijk dat twee leerlingen positief getest zijn op COVID 19. Vanochtend is er contact geweest met de GGD en we kregen te horen dat als leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar zijn en blijven, de klas niet in quarantaine hoeft, omdat de leerlingen gezien worden als ‘overige contacten’. Ook docenten die op anderhalve meter zijn gebleven van de besmette leerling hoeven niet naar huis te gaan. Bij nauwe contacten (binnen anderhalve meter en dat langer dan 10 minuten) is er wel een quarantaineplicht.  

Ik hoop dat u begrip heeft voor de aanvullende maatregelen.

Toetsweek

De toetsweek die start op vrijdag 26 maart a.s. zal voor een aantal klassen plaatsvinden in grote zalen in het Van der Valk hotel in Veenendaal. Van 26 t/m 31 maart geldt dat voor de leerlingen uit B2, H3 en V3. Zij kunnen op voldoende afstand hun toets maken in de beschikbare zalen. Daardoor is het aantal leerlingen op school kleiner, waardoor de drukte op school minder groot is.

Enquêtes

In het kader van kwaliteitszorg voert het Rembrandt College periodiek tevredenheidsonderzoeken uit onder zowel ouders als leerlingen. Binnenkort zullen alle ouders en leerlingen een uitnodiging krijgen om in de maanden maart en april deel te nemen aan een algemene enquête die verschillende onderwerpen en thema’s bestrijkt. We horen graag uw en jullie bevindingen en nemen de uitkomsten mee in het beleid dat de school gaat voeren.

Rembrandt-uren

Volgend schooljaar hebben de leerlingen in het eerste leerjaar en het tweede leerjaar naast de klassikale lessen en de mentorlessen (twee per week!) Rembrandt-uren in hun rooster staan. In deze Rembrandt-uren – zes in het eerste leerjaar en vier in het tweede leerjaar – zijn leerlingen bezig met onderwijsactiviteiten die nauw aansluiten op hun behoeften en mogelijkheden. Activiteiten die:

  • uitdagend zijn, omdat ze er zelf voor gekozen hebben of een eigen invulling aan geven;
  • of ondersteunend zijn, omdat ze de leerlingen op weg helpen in hun ontwikkeling.

Twee voorbeelden daarvan zijn: extra sportlessen naast de lessen LO en bijspijkerlessen voor een aantal (kern)vakken.

 Vier van de zes Rembrandt-uren in het eerste leerjaar en twee van de vier Rembrandt-uren in het tweede leerjaar hebben vanaf volgend schooljaar een aparte naam: Meesterwerken.

Elke leerling is in die uren bezig met het maken van een “Meesterwerk”, in groepsverband of individueel. Een “Meesterwerk” is een vak- en leerjaar overstijgend project. Hiermee doen leerlingen andere vaardigheden en ervaringen op, die voor hun ontwikkeling zeker zo belangrijk zijn. “Meesterwerken” zijn er op drie gebieden: creativiteit, technologie en ondernemerschap.

 Het begint bij ambitie: wat wil je als leerling? Je kiest zelf je onderwerp dat je in een half jaar uitwerkt tot een “Meesterwerk”. Voorbeelden van “Meesterwerken” zijn:

  • een product ontwerpen (kledingstuk, robot, lamp, ….)
  • een onderneming starten (start-up)
  • een verhaal vertellen (film, vlog, voorstelling, …)
  • een evenement organiseren (RC-awards, eind-event)
  • een maatschappelijk probleem aanpakken (voedselverspilling, duurzaamheid, een schone omgeving)

De “Meesterwerken” worden aan het eind van het jaar gepresenteerd op een schoolbreed evenement. Leerlingen bouwen bij ieder “Meesterwerk” een portfolio op, waarin inzichtelijk is welke ontwikkelingen er zijn geweest op het gebied onderwerp en proces, inclusief eindproduct.

 Dit schooljaar zijn we bezig met de voorbereidingen. Dat doen we in een pilot waarin we Meesterwerken vorm en inhoud te geven. In de pilot laten we een klas kennismaken met het aanbod dat we hebben, opdat we volgend schooljaar in het eerste en tweede leerjaar definitief van start kunnen gaan met Meesterwerken. In 2022-2023,  het jaar na volgend schooljaar dus, groeien de Meesterwerkuren als onderdeel van de Rembrandt-uren, verder door in het derde leerjaar.

Volgende week zoom ik in op de eerste ervaringen tijdens de pilot, die deze week van start is gegaan.

 Ruud van Tergouw

rector/bestuurder