Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 30 maart 2021

31 maart 2021

Corona

Vorige week werd duidelijk dat een derde leerling in havo-5 positief getest was op het coronavirus. Even zag het ernaar uit dat de hele havo-5 groep in quarantaine moest, maar de GGD vond dat niet nodig. Wel moest er (preventief) getest worden. De havo-5 leerlingen en hun ouders/verzorgers heb ik daar apart over bericht. 

De GGD maakt onderscheid tussen nauwe contacten en overige contacten. Nauwe contacten vinden plaats als personen geen mondkapje dragen, minder dan anderhalve meter afstand houden en langer dan 15 minuten bijeen zijn. Bij een positieve besmetting moet degene die tot de nauwe contacten behoort in quarantaine en moet hij zich laten testen op dag vijf. Afhankelijk van de uitslag en klachten kan de persoon weer naar school. Overige contacten zijn zij die minimaal anderhalve meter afstand houden. Zij hoeven niet in quarantaine, maar het advies is dat zij zich preventief laten testen op dag vijf.  Als de betrokkene zich laat testen en geen klachten heeft, hoeft hij niet in quarantaine om de uitslag af te wachten. Heeft hij wel klachten en laat hij zich preventief testen, dan geldt dat de hij in quarantaine de uitslag moet afwachten. Afhankelijk van de uitslag volgt verdere quarantaine of terugkeer naar school.

We merken dat leerlingen het lastig vinden om zich preventief te laten testen, omdat er mogelijk een positieve uitslag uit voortkomt. Dit is natuurlijk zeer vervelend, zeker nu er een toetsweek plaatsvindt. Dit betekent dat leerlingen de toetsen moeten inhalen en voor eindexamenleerlingen zelfs op korte termijn. 

Een uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Eindexamenleerlingen verspelen met de afwezigheid door een quarantaine geen herkansing, zoals wel vermeld staat in het examenreglement. We vinden het belangrijker dat er een veilige situatie op school is. Vandaar deze aanpassing.

We willen u daarom vragen niet terughoudend te zijn in het laten uitvoeren van preventieve testen, zodat besmettingen eerder gedetecteerd worden. Immers, ook al hebben de leerlingen geen klachten, ze kunnen toch besmettelijk zijn. Met het oog op de centrale eindexamens die na de meivakantie plaatsvinden is het raadzaam zorgvuldig te handelen en de coronavoorschriften na te leven. Ik hoop dat u dit met uw kind wilt bespreken. 

Vanaf woensdag 7 april zijn er twee extra externe surveillanten ingezet tijdens de pauzes op school om ons te helpen de coronaregels te handhaven. Het zijn twee oudere vrijwilligers die in Veenendaal wonen. 

Toetsweek

Zoals u heeft kunnen lezen wordt een aantal toetsen afgenomen in het Van der Valk hotel in Veenendaal. Onderstaande foto’s geven een beeld van hoe dat gebeurt.