Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 12 april 2021

12 april 2021

Vakantieregeling 2021-2022

Onlangs heeft de MR ingestemd met de vakantieregeling voor het schooljaar 2021-2022. De vakantiedata (zie hieronder) worden opgenomen in de jaarplanning 2021-2022. 

Herfstvakantie               ma 18 okt t/m vr 22 okt 2021

Kerstvakantie                ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022

Voorjaarsvakantie         ma 28 feb t/m vr 4 mrt 2022

Meivakantie                  ma 25 apr t/m vr 6 mei 2022

Hemelvaart                   do 26 mei t/m vr 27 mei 2022

Pinksteren                     ma 6 jun 2022

Zomervakantie              ma 11 jul t/m vr19 aug 2022

Zelftesten op het coronavirus in het voortgezet onderwijs

Begin april ontvingen alle scholen voor voortgezet onderwijs een brief van demissionair minister Slob. Daarin werd aangekondigd dat alle scholen vanaf half april zelftesten op het coronavirus  krijgen toegestuurd. Met een zelftest kan onderwijspersoneel zichzelf thuis preventief testen en kunnen leerlingen en personeel op school risicogericht testen. Zo worden coronabesmettingen sneller opgespoord en verdere uitbraken zoveel mogelijk voorkomen. In de brief (zie de bijlage) wordt aan scholen gevraagd om nu alvast voorbereidingen te treffen, zodat de tests na levering direct gebruikt kunnen worden. Minister Slob stelt dat het vooral belangrijk is om het onderwerp zo snel mogelijk met het personeel en de MR te bespreken. Dat gebeurt a.s. dinsdagavond. De MR heeft instemmingsrecht op het beleid van risicogericht gebruik van de zelftesten. 

Afnemen van een test gebeurt altijd vrijwillig. Voor leerlingen tot 16 jaar is toestemming van beide ouders/verzorgers nodig. Degene die de zelftest afneemt is niet verplicht de uitslag te delen. Personeel en (ouders/verzorgers van) leerlingen krijgen wel het dringende verzoek om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. Scholen worden geacht vertrouwelijk om te gaan met deze informatie. 

Scholen kunnen straks op twee verschillende manieren testen:

1. Het risicogericht testen is voor onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is.

2. Met preventief testen kan het OP en OOP zichzelf twee keer per week thuis testen. Dit is een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is. 

Een zelftest is kennelijk eenvoudig af te nemen, doordat deze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Er komt instructiemateriaal beschikbaar over het gebruik van de test en het is de bedoeling dat een aantal medewerkers leert hoe ze leerlingen moeten begeleiden bij het afnemen van de zelftest.

Meesterwerken: een korte (foto) impressie van het vervolg

In de pilot Meesterwerken zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de zgn. portfolio app. Iedere leerling heeft daarvoor een eigen account gekregen. Een soortgelijke app wordt ook binnen het vak LO gebruikt en de werkwijze is dus bekend terrein voor de leerlingen. Na het invullen van een aantal basisvragen wordt in het portfolio, per gekozen thema een stappenplan/checklist zichtbaar voor de leerling. De stappen geven de leerling richting in het proces naar het daadwerkelijke Meesterwerk toe. Per stap kan de leerling ‘bewijsmateriaal’ aanleveren in de vorm van foto’s, video’s of bijvoorbeeld Word bestanden. Vervolgens zijn de groepjes verder aan het werk gegaan met de uitwerking van de ideeën. Waar sommige groepjes het nog lastig vinden om daadwerkelijk de ideeën om te zetten in bijvoorbeeld een product, zijn andere groepjes al een stuk verder. Hieronder een aantal foto’s gemaakt door Fenne van Vulpen. Haar passie is fotografie. Haar Meesterwerk is het in beeld brengen van het traject van de Meesterwerken.