Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 23 april 2021

23 april 2021

A en B situatie

In de media wordt al gespeculeerd op een complete opening van de scholen voor alle leerlingen. Ik hoop van harte dat verdere versoepelingen van het coronabeleid betekenen dat de leerlingen weer snel tegelijkertijd fysiek onderwijs kunnen volgen. Halflege gebouwen vormen immers maar gemankeerde scholen. Zover is het nog niet. We zullen het werken in A en B groepen nog even moeten voortzetten. Als deze opzet voortduurt tot aan de zomervakantie, is er door de komende vakanties en vrije dagen sprake van een onevenwichtige verdeling tussen de beide groepen voor wat betreft hun fysieke aanwezigheid op school. Voor de A groep zou dat vaker plaatsvinden dan voor de B groep. Om die reden is er een nieuw schema gemaakt, waardoor de B leerlingen na de meivakantie de lessen fysiek volgen. In Magister staat voor het gehele schooljaar aangegeven wanneer A en B leerlingen op school zijn.

In de media wordt al gespeculeerd op een complete opening van de scholen voor alle leerlingen. Ik hoop van harte dat verdere versoepelingen van het coronabeleid betekenen dat de leerlingen weer snel tegelijkertijd fysiek onderwijs kunnen volgen. Halflege gebouwen vormen immers maar gemankeerde scholen. Zover is het nog niet. We zullen het werken in A en B groepen nog even moeten voortzetten. Als deze opzet voortduurt tot aan de zomervakantie, is er door de komende vakanties en vrije dagen sprake van een onevenwichtige verdeling tussen de beide groepen voor wat betreft hun fysieke aanwezigheid op school. Voor de A groep zou dat vaker plaatsvinden dan voor de B groep. Om die reden is er een nieuw schema gemaakt, waardoor de B leerlingen na de meivakantie de lessen fysiek volgen. In Magister staat voor het gehele schooljaar aangegeven wanneer A en B leerlingen op school zijn.

Leerlingenbesprekingen en analyse

Op dinsdag 20 april jl. en vandaag, vrijdag 23 april, zijn alle leerlingen individueel besproken, ook met het oog op hoe we de extra ondersteuningsmiddelen het beste kunnen inzetten. Na de meivakantie maken we die analyse af en gaan we een opzet maken welke gerichte begeleiding we kunnen en moeten gaan aanbieden. De verwachting is dat we nog in de maand mei u daarover kunnen berichten.  N.a.v. de leerlingenbespreking kunt u gebeld worden door de mentor. Een voorlopig plaatsingsadvies krijgt u per mail/brief na het Hemelvaartweekeinde.

Zelftesten

Vandaag worden de zelftesten op school afgeleverd. Leerlingen die ervoor gekozen hebben om zelftesten af te nemen kunnen, indien ze dat wensen, daarbij begeleid worden door onderwijsondersteunend personeel dat direct na de vakantie daarover geïnstrueerd wordt. Ik verwacht dat de zelftesten pas na de hemelvaart (d.w.z. maandag 17 mei a.s. ) worden ingezet. Deze termijn heeft u, ouders/verzorgers, voldoende tijd gegeven om via Magister kenbaar te maken dat u instemt met een zelfafname.

Een fijne vakantie en toch ook een spannende tijd

Ik zal er niet ver naast zitten als ik zeg dat zowel leerlingen en medewerkers behoefte hebben aan een rustige en fijne vakantie. Met lekker weer dat uitnodigt om erop uit te trekken, in de tuin te zitten of anderszins heerlijk te ontspannen. 

Voor een aantal leerlingen zal het toch niet een ‘gewone’ vakantie worden. Voor de examenkandidaten komt het eindexamen nu wel heel erg dichtbij. De onderdelen van het schoolexamen zijn (bijna) allemaal afgerond, de laatst examenvoorbereidingen vinden op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei plaatsen en dan gaat het los: de eindexamens beginnen. 

Ik wens alle examenkandidaten, maar ook hun ouders/verzorgers heel veel succes bij de (laatste) voorbereidingen. En zoals ik eerder dit jaar in mijn rondgang langs alle examenklassen al zei: een goede voorbereiding is het halve werk! Hopelijk heeft noeste arbeid eerder dit jaar een riante startpositie opgeleverd. We duimen voor een succesvol vervolg.

Geniet van de komende twee weken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder