Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 28 mei 2021

28 mei 2021

Volledige opening van het Rembrandt College op 7 juni

Zoals u heeft kunnen vernemen uit de media mogen scholen weer volledig open vanaf 31 mei a.s.  Dat doet het Rembrandt-college niet. Net als een tweetal collega-scholen in Veenendaal opent het Rembrandt College niet eerder dan maandag 7 juni a.s. de deuren voor alle leerlingen tegelijk. De huidige situatie van halve klassen wordt vooralsnog gecontinueerd. 

Een volledige heropening is verantwoord, zo was het advies van het OMT, als de preventieve zelftesten die leerlingen twee keer per week kunnen doen ook in voldoende mate gebruikt worden. Dat is niet op voorhand te zeggen, want gebruik is en blijft vrijwillig. Vanaf a.s. maandag kunnen alle leerlingen in de conciërgeloge elke week twee zelftesten ophalen voor gebruik thuis. 

De komende week wordt door het Rembrandt College benut om aanvullende maatregelen te nemen die een volledige opening verantwoord maken. Ik bericht u daar volgende week over.

Het gala voor eindexamenkandidaten

Corona gooit niet alleen het onderwijs in de war, ook de leuke dingen zoals buitenschoolse activiteiten komen te vervallen of worden aangepast. Het gala voor de examenkandidaten dat gepland staat voor dinsdag 1 juni a.s. wordt uitgesteld.

In een uitgebreide mail aan de examenkandidaten wordt ingegaan op hoe we het gala in aangepaste vorm tijdens de diploma-uitreikingen vorm zal krijgen. 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector/bestuurder