Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 2 juni 2021

2 juni 2021

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In een eerdere nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat wordt opgezet om te kunnen werken aan coronagerelateerde vertragingen bij leerlingen. De overheid stelt heel veel geld beschikbaar om scholen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in staat te stellen die vertragingen weg te werken. 

In dat kader heeft het Rembrandt College in een zgn. ‘schoolscan’ activiteiten uitgevoerd die een beeld geven van waar leerlingen nu staan, welke vertragingen en problemen er bij hen zijn. Zo zijn er uitgebreidere leerlingbesprekingen geweest op 20 en 23 april jl., die niet alleen over de leerontwikkeling gingen, maar ook over het welzijn en de sociale ontwikkeling. Aan vaksecties is gevraagd te bepalen wat de docenten nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook hebben we informatie gehaald uit het onderzoek dat de GGD heeft uitgevoerd onder alle tweede- en vierdeklassers in Nederland en hebben we de gegevens voor onze school kunnen vergelijken met de regionale uitkomsten in het verleden, dus voor het coronatijdperk.  

Deze behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau heeft geleid tot een aantal keuzes en interventies die gelden voor het komende schooljaar of de komende schooljaren. De keuzes en interventies staan in een schoolprogramma dat intern besproken wordt. Later dit jaar zal ik u daarover berichten.

Heropening op 7 juni a.s.

Het Rembrandt College is vanaf a.s. maandag weer open voor alle leerlingen tegelijkertijd. Fijn dat we een volgende stap zetten naar het oude normaal. Dat leerlingen elkaar kunnen treffen op school en docenten hun hele klas kunnen begroeten!

Het is voor alle betrokkenen wel van belang dat we de volledige heropening op een veilige manier doen en risico’s op besmetting weten te minimaliseren. Daarom zijn er aanvullende maatregelen getroffen, ook omdat een aantal medewerkers en leerlingen zich niet comfortabel voelt bij een abrupte opening zonder verdere voorbereiding. De volgende afspraken gelden.

De lessen worden gegeven volgens het huidige rooster. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om ze online te volgen en niet fysiek aanwezig te zijn. Als ze 16 jaar of ouder zijn, maken ze die keus zelf. In alle andere gevallen doen hun ouders/verzorgers dat. Als er gekozen wordt voor online lessen, wordt dat kenbaar gemaakt aan de mentor. Bij toetsen in de komende tijd is de fysieke aanwezigheid in principe wel verplicht.

Er zijn docenten die niet fysiek lesgeven aan een complete groep. Zij geven les op afstand aan de klas/groep die in het ingeroosterde lokaal zit met een onderwijsassistent.

Volgende week geeft elke mentor tijdens de mentorles uitleg aan zijn/haar leerlingen waarom het uitvoeren van preventieve zelftesten van belang is voor een veilige gang van zaken de komend weken. Volgende week worden zelftesten uitgedeeld. Daarna, zoals eerder gecommuniceerd, kunnen leerlingen zelftesten ophalen in de loge. In de bijlage treft u meer informatie aan over de zelftesten.

Leerlingen hoeven geen anderhalvemeter afstand meer te houden van elkaar, maar wel tot volwassenen. Alle lokalen zijn uitgerust met spatschermen, afstandsstrepen en schoonmaakmiddelen. We gaan ervan uit dat ze goed gebruikt worden.

Bij een volle school is het uiterst belangrijk dat leerlingstromen zoveel mogelijk beheersbaar zijn. We stoffen daarom bekende maatregelen af: onderbouwleerlingen verlaten bij het belsignaal meteen het lokaal, bovenbouwleerlingen blijven nog even zitten en: alle leerlingen dragen een mondkapje als ze zich binnen de school verplaatsen.

Klik hier voor de meegestuurde bijlage