Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 9 juni 2021

9 juni 2021

Heropening scholen

Afgelopen maandag was het zover: alle leerlingen konden weer fysiek de lessen volgen. Hun komst naar school ging niet onopgemerkt voorbij. Ze werden ontvangen met een rode loper, een ballonnenboog, warme woorden en een versnapering bij de ingang. De medewerkers zijn blij dat het schoolleven weer wat normaler wordt. Toch kijken we met gemengde gevoelens terug op de afgelopen dagen. Fijn dat de leerlingen terug zijn, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid en die werden groter toen bleek dat veel leerlingen zich niet aan de mondkapjesplicht houden. Dan is handhaving van de regels wel heel erg moeilijk.

Vanaf vandaag wordt er extra gesurveilleerd en leerlingen die zich bij herhaling niet wensen te houden aan de regels (ook als het gaat om de looproutes) worden subiet naar huis gestuurd. Ik verwacht dat leerlingen hun bijdrage leveren aan een ordentelijke gang van zaken en ik hoop dat u dat wilt bespreken met uw kind(eren). Ook verwacht ik dat leerlingen serieus omgaan met de zelftesten die deze week in de mentorles zijn of worden uitgedeeld. We merken dat leerlingen de zelftesten die voor thuis bestemd zijn op school gebruiken en de resten (inclusief de wattenstaafjes!) in het gebouw laten slingeren.  U zult begrijpen dat dat niet de bedoeling is en met name de schoonmakers zijn bezorgd over deze praktijken.

 

Nieuwe externe vertrouwenspersoon

Net zoals elke school in Nederland heeft het Rembrandt College een klachtenprocedure. Op bladzijde 27 van de schoolgids - die u kunt vinden op de website - treft u daar meer informatie over aan. Conform landelijke richtlijnen m.b.t. de klachtenregeling heeft het Rembrandt College een externe vertrouwenspersoon aangesteld, die door medewerkers ouders en leerlingen benaderd kan worden. In de bijlage stelt mevrouw Langhout zich voor als de externe vertrouwenspersoon. U leest ook meer over wanneer en bij welke onderwerpen zij in beeld komt, als aanvulling op de gebruikelijke manier binnen school van omgaan met vragen en/of klachten die onderwijskundig van aard zijn.

 

 

Klik hier voor de introductie van de externe vertrouwenspersoon.