Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 20 september 2021

20 september 2021

De Rembrandt-uren groeien de school in

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over de opzet en invulling van de Rembrandt-uren in leerjaar 1 en 2. Rembrandt-uren zijn lesuren waarin we beter willen aansluiten op de mogelijkheden en behoeften die leerlingen hebben. Naast het reguliere lesprogramma kunnen zij bezig zijn met vakken, opdrachten en projecten die steun en verrijking bieden. Dat was altijd al mogelijk op het Rembrandt-College – in het verleden waren er steunlessen, KWT en i-uren  – maar vanaf dit jaar gebeurt dat nadrukkelijker en uitgebreider.

In leerjaar 1 hebben leerlingen dit jaar zes Rembrandt-uren, in leerjaar twee zijn het er vier. Het is de bedoeling dat ze de komende jaren verder de school in groeien. 

Vorige week werd nader ingegaan op ‘Cambridge English’ en ‘Meesterwerken’. Deze week volgen ‘technologie’ en ‘extra lo’. De leerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen deze week meer informatie van hun mentor en maken een keus uit het aanbod van steun- en verrijkingsactiviteiten. Vanaf volgende week gaan zij ermee aan de slag.LO

Net zoals in de afgelopen jaren kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 kiezen voor twee uur extra sport in de week. Die uren zijn er voor hen die het leuk vinden om samen met andere leerlingen (extra) te bewegen. Het programma is uitdagender dan in de gewone lessen LO. Tijdens deze uren worden er veel verschillende sporten aangeboden,  zelfs nieuwe sporten ‘ontdekt’ en gaan leerlingen langs bij verschillende sportverenigingen voor clinics en/of workshops.  Daarnaast leren ze ook leiding geven, samenwerken en organiseren.

Technologie

Het technieklokaal op het Rembrandt-College wordt opnieuw ingericht om een passende plek te creëren voor een vak dat nog in de kinderschoenen staat: technologie. Het is de bedoeling dat dit vak in de komende jaren in de afdelingen (mavo, havo en vwo) ook verschillende invullingen krijgt. De start in de Rembrandt-uren is heel laagdrempelig. Enige voorkennis hoeven leerlingen niet te hebben en ze hoeven ook geen lesmateriaal mee te nemen.

Leerlingen die zich voor technologie inschrijven, kiezen uit een aantal mogelijkheden:

-          Het maken van een zo sterk mogelijke brug

-          Het programmeren van een robot

-          Het maken van een eigen videogame

-          Het ontwerpen en testen van een bootje

Daar zijn ze een aantal weken mee bezig, waarbij ze in groepjes aan de slag gaan. Het project wordt afgesloten met een demonstratie van wat er gemaakt is.