Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 4 november 2021

4 november 2021

Rembrandt-uren in deze week

In deze toets- en activiteitenweek is er een rooster voor de onderbouw zonder Rembrandt-uren. Er zijn dus geen steunlessen, plusvakken en meesterwerken opgenomen in het rooster, dat gold en de komende dagen nog geldt. 

Eindelijk weer een muziektheatervoorstelling

De docenten drama en muziek (en niet alleen zij)  zijn ontzettend blij dat ze dit jaar weer een muziektheatervoorstelling kunnen organiseren. In onderstaande tekst leest u er meer over. 

Door Covid19 zijn sinds 2019 ook op het Rembrandt College geen voorstellingen meer gemaakt.

Dit jaar mogen we weer! Volgens de traditie gaan we vanaf november dus weer beginnen met het maken van een mooie muziektheatervoorstelling. De leerlingen hebben inmiddels al wat posters zien hangen. In de gangen gonst het al: ‘Wie is Alice?’ 

De afgelopen jaren is ‘het normaal’ veranderd, vernieuwd en verouderd. Misschien zelfs opnieuw uitgevonden. Wat betekent het om volwassen te worden in dat veranderende ‘normaal’? Wanneer ben je nog ‘normaal’? 

In de voorstelling ‘Growing Alice’ gaan we samen met een theater- en muziekgroep aan het werk met deze vragen. Vragen waar Alice in Wonderland zich 150 jaar geleden al mee bezig hield.

Heeft u een kind met podiumambities en/of zin in een tof theatraal project thuis? Super!

Leerlingen van het Rembrandt College kunnen zich tot 8 November 2021 opgeven voor de audities voor de theater- of de muziekgroep.

Informatie over de audities en repetitiedagen, kunt u vinden op de website www.growing-alice.com 

Wij hebben er ontzettend veel zin in deze voorstelling en het proces weer tot een onvergetelijke ervaring te maken!

 

Fieke Hendrikse en Anne Rouwmaat

 

De website wordt op sommige goed beveiligde computers geblokkeerd, maar is veilig.

De meeste mobiele apparaten geven de website zonder problemen weer.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afvalscheiding op het Rembrandt College; bericht voor onze leerlingen

Nederland wil naar een circulaire economie toe, waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen en waarin de productie van afval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit houdt in dat afval voortaan wordt gezien als een grondstof en dat het ook zo ingezet dient te worden. 

Om het recyclen en hergebruiken van afval de komende jaren nog verder te stimuleren, wordt er de komende jaren nog meer aandacht besteed aan het scheiden van afval. In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 is als algemene doelstelling opgenomen dat in 2020 minimaal 75 procent van het bedrijfsafval gescheiden ingezameld dient te worden.  

Vier weken geleden heb je van ons te horen gekregen dat we in het nieuwe jaar gaan starten met het scheiden van afval. Om jullie alvast een beetje op de hoogte te brengen hebben wij hier en daar al wat posters opgehangen. Op de posters kun je zien dat de Multi Afval Containers uit modulaire afvalbakken bestaan, die verschillende soorten afval opvangen. Deze afvalbakken worden precies afgestemd op de soorten en volumes van de afvalstromen die bij ons op school vrijkomen. Binnenkort zullen wij laten weten waar de verschillende afvalbakken komen te staan. Hieronder een voorbeeld hoe zo’n MAC (Multi Afval Container) eruit ziet:

Bij het bepalen van de posities, hebben wij er rekening mee gehouden dat ze goed bereikbaar zijn en dat er zo min mogelijk gelopen hoeft te worden om de MAC’s te bereiken. Over acht weken gaan wij echt beginnen met het scheiden van ons afval!

Wij houden je verder op de hoogte.

Floor Sijm

Directie-assistente/Facilitair coördinator