Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Nieuws

Nieuwsbrief 12 november 2021

12 november 2021

Rembrandt-uren in klas 1 en 2

De eerste periode voor de Rembrandt-uren voor leerjaar 1 en 2 eindigt binnenkort. De leerlingen gaan tussen vrijdag 12 november en donderdag 18 november a.s. met hun mentor een keus maken uit de ondersteuningsuren en plusuren in de tweede periode, die start op maandag 22 november. De tweede periode duurt tot de kerstvakantie. 

Onderstaand vindt u een impressie van een ander onderdeel van de Rembrandt-uren in klas 1 en 2: de Meesterwerken. Robbin Beukhof, docent lo. en coördinator Meesterwerken, geeft een tussenstand. 

De Meesterwerken zijn inmiddels halverwege. Hoogste tijd voor een korte update. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn leerlingen individueel of in groepjes onder begeleiding van een groep gedreven docenten aan het werk in verschillende lokalen in de school. De meesterwerken zijn op te delen in vijf thema’s; story, start-up, design, maatschappelijk probleem en event. De leerlingen werken toe naar het presenteren van het meesterwerk. Op dinsdag 25 januari presenteren ze op het eindevent het meesterwerk aan medeleerlingen, ouders, docenten en andere belangstellenden. Enige druk dus voor de leerlingen om op deze middag/avond goed voor de dag te komen. Samen met de leerlingen en de begeleidende docenten werken we samen om de meesterwerken echt onderdeel te laten worden van het Rembrandt College. Gaat alles nu al goed? Nee zeker niet. Is er nog veel te doen, veel te leren en veel te verbeteren? Jazeker, maar wat we vooral nu al merken is dat leerlingen erg gemotiveerd zijn om bezig te zijn met wat ze interessant of leuk vinden en dat willen we uiteindelijk. Gemotiveerde leerlingen die we de ruimte bieden om eigen keuzes te maken, fouten te maken om er vervolgens weer van te leren. Omdat beelden meer zeggen dan woorden hieronder een paar foto’s van een aantal groepjes van de woensdagmiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robbin Beukhof, docent lo en coördinator Meesterwerken.

Excursie Zwolle

Het Rembrandt College ‘slaat een deuk in een pakje boter’.

Gistermiddag 8 november waren we op excursie. Alle Kunstvak Beeldend eindexamenvak leerlingen van wo 4-5-6 en Havo 4-5 gingen mee.

We bezochten de Anninghahof bij Zwolle. Dit is een particuliere collectie  die in een beeldentuin te bekijken is. Tegelijkertijd is het ook en galerie waar je kunst kan kopen. Speciaal voor onze leerlingen gaat de Anningahof deze middag open.

Deze collectie ruimtelijk werk is een heel divers geheel waarmee de leerlingen een mooie actuele doorsnede te zien kregen van Ruimtelijk Beeldende Kunst van voornamelijk Nederlandse Kunstenaars.

We vertrokken om 13.00 met de bus vanaf het Rembrandt College. Op bestemming werden we ontvangen door de heer Anninga zelf. Hij gaf een korte inleiding op de plek en de collectie. Daarna gingen de leerlingen aan het werk door het terrein en de kunstwerken te bekijken en van een tweetal voorkeurs kunstwerken een aantal tekeningen te maken. Vele foto’s zijn er ook gemaakt. Na een aarzelend begin werden de leerlingen van V4-5-6 en H4-5 met kunstvak beeldend, steeds enthousiaster. Wij, de docenten, hebben genoten van de beelden, de leerlingen die aan het werk waren en her en der kwamen we tot leuke gesprekken over de gekozen werken.

Rond 17.30 waren we weer terug bij school. Een leerzame en zeer geslaagde middag in Zwolle als herinnering. De tekeningen en foto’s worden de komende weken in de lessen beeldend weer gebruikt als referentie en inspiratie.

 

 Vrijhouden vluchtroutes: verzoek aan leerlingen

Op het Rembrandt College houden wij ons uiteraard ook bezig met Bedrijfshulpverlening (BHV). Eens in de zoveel tijd komen de BHV’ers bijeen om overleg te hebben over allerlei verschillende zaken. Uit het laatste overleg is gebleken dat het soms voorkomt dat de vluchtroutes die het Rembrandt College hanteert niet altijd te gebruiken zijn, omdat er fietsen voor staan. Dit is vooral het geval bij de fietsenstalling aan de voorzijde van de school. Willen jullie er rekening mee houden dat de fiets netjes in het fietsenrek geplaatst wordt en niet in de looproutes? Alvast bedankt!

Floor Sijm

Facilitair manager