Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ouders

Schoolzaken

Rembrandtpas

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar, nadat de schoolfoto’s zijn gemaakt, een persoonlijke Rembrandtpas. Deze pas heb je nodig voor:

  • toegang tot het studiecentrum
  • lenen van boeken, tijdschriften e.d. uit het studiecentrum
  • te laat registratie
  • toegangscontrole tijdens schoolfeesten.

De Rembrandtpas kan alleen binnen de school worden gebruikt. Bij beschadiging, verlies of diefstal kan een nieuwe Rembrandtpas worden aangeschaft in het studiecentrum tegen betaling van € 2,50. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan. Gevonden passen dienen te worden ingeleverd bij de conciërge of bij het studiecentrum.

 

Schoolboeken

Voor alle leerlingen stelt het Rembrandt College de benodigde studie- en werkboeken ter beschikking. Het bedrijf Van Dijk verzorgt het schoolboekenpakket. In de laatste week van de zomervakantie wordt het boekenpakket op het huisadres afgeleverd. Controleer bij ontvangst of u alle boeken ontvangen hebt, zoals die op de bijgeleverde afleverlijst vermeld staan en of de boeken in redelijke staat zijn. Als er een boek ontbreekt, kunt u contact opnemen met Van Dijk. Als er beschadigde boeken bij zitten kunt u of uw kind dit melden op het spreekuur op school. Dit spreekuur wordt gehouden tot aan de herfstvakantie. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor de boeken. De boeken worden door de school gratis ter beschikking gesteld, maar kosten natuurlijk wel veel geld. Ze moeten daarom gekaft worden en in een stevige tas vervoerd worden. Via onder andere Van Dijk heeft u de mogelijkheid om de boeken te verzekeren voor schade en diefstal. 

 
Overige studiematerialen

Studiematerialen waarin u zelf moet voorzien, zoals een atlas en woordenboeken kunt u bestellen bij Van Dijk, maar ook ergens anders zelf aanschaffen. 


Opbergkastje

Elke leerling op het Rembrandt College kan gebruikmaken van een opbergkastje waarin persoonlijke bezittingen opgeborgen kunnen worden. De huur bedraagt € 8,00 per schooljaar. De borg bedraagt € 10,00 en wordt bij de conciërge voldaan. Als de sleutel van een opbergkastje wordt ingeleverd en het kastje in goede staat blijkt wordt de borg terugbetaald.


Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn door de school collectief verzekerd. De verzekering is alleen van toepassing tijdens schooluren, excursies en schoolreizen. De verzekering moet gezien worden als aanvulling op ziektekosten die bijvoorbeeld voortvloeien uit een ongelukje met gymnastiek of beeldende vorming. Deze verzekering dekt niet de schade en/of diefstal van fietsen, kleding, brillen e.d. 

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid in de volgende situaties:

  • Als leerlingen onderweg zijn naar en van school m.u.v. ongevallenverzekering;
  • Als leerlingen tijdens tussenuren buiten de school verblijven;
  • Als leerlingen zich onttrekken aan toezicht tijdens werkweken en excursies;
  • Tijdens leerlingenfeesten buiten de school (zelfs als deze de aanduiding “schoolfeest” hebben);
  • Tijdens het uitvoeren van praktische opdrachten e.d. buiten de school.

Schade of verlies aan privé-eigendommen

De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies van of schade aan privé-eigendommen van de leerlingen. Hieronder is ook te verstaan geld en waardepapieren. Het is raadzaam geen geld of andere kostbare zaken in kleding in de garderobe achter te laten. De school beschikt over voldoende afsluitbare opbergkastjes om iedere leerling te voorzien. Wij adviseren de leerlingen dan ook om hier hun kostbaarheden zoals geld en mobiele telefoon in op te bergen.