Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. 

In de brugklas maken alle leerlingen bij het vak Nederlands een signaleringsdictee. Voor leerlingen die daarop slecht scoren zijn er extra lessen spelling. Leerlingen die dyslectisch zijn volgen tijdens het eerste leerjaar een programma dat speciaal gericht is op hun problematiek. De dyslexiecoördinator regelt daarnaast extra faciliteiten voor dyslectici, die gelden voor de hele schoolloopbaan. De dyslexiecoördinator is aanspreekpunt voor ouders, docenten en externe hulpverleners en adviseert de schoolleiding over dispenserende en compenserende maatregelen voor dyslectici tijdens het (school)examen. 

Vanaf klas 2 loopt de hulpverlening op het gebied van dyslexie door externe hulpverleners. De dyslexiecoördinator treedt daarbij op als contactpersoon tussen ouders, docenten en de externe hulpverleners en adviseert de schoolleiding over dispenserende en compenserende maatregelen. Mw. J. Van de Vaart en Mw. M. Meijer zijn de dyslexiecoördinatoren. Het dyslexieprotocol van het Rembrandt College kunt u hier downloaden (pdf-bestand).


Faciliteiten

Leerlingen met een ondersteuningsvraag kunnen in aanmerking komen voor aanvullende faciliteiten bij toetsen en examens. Het Rembrandt College volgt hierbij voor alle leerjaren de richtlijnen van het College voor Toetsen en Examens (download). Voor leerlingen met dyslexie is op basis van deze richtlijnen bovendien een dyslexieprotocol opgesteld.