Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

GGD en Schoolmaatschappelijk werk

GGD

Tijdens de middelbare schoolperiode maakt de leerling een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces begeleidt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD samen met de docenten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling.

In de 2e klas krijgt iedere leerling een schriftelijke uitnodiging voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij bekijkt de groei en bespreekt de psychosociale aspecten van de ontwikkeling. Ook wordt zo nodig het gezichtsvermogen of het gehoor getest. De verpleegkundige overlegt indien nodig met de jeugdarts. Ook in de 4e klassen monitort de GGD het welbevinden van alle leerlingen.

De jeugdarts is ook betrokken bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Als u zelf vragen heeft over de gezondheid of ontwikkeling van uw zoon of dochter kunt u contact opnemen met de jeugdarts (dhr. R. Hofs) of jeugdverpleegkundige (mw. I.Vossers).
Ook is het mogelijk om als ouder of leerling zelf een onderzoek of een afspraak aan te vragen. U kunt hiervoor één van onderstaande links gebruiken.

Klik hier als u als ouder een aanvraag voor een afspraak wilt plaatsen. 

Klik hier als je als leerling een aanvraag voor een afspraak wilt plaatsen. 

GGD Regio Utrecht
Afd. Jeugdgezondheidszorg 033-4600046

Bezoekadres:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Verlaat 20E
3901 RG Veenendaal
website: www.ggdru.nl

 

Schoolmaatschappelijk werk

Op het Rembrandt College is er twee dagdelen per week een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Deze biedt schoolondersteuning en hulpverlening aan leerlingen (en indien nodig hun ouders) en is de schakel naar andere hulp die via de gemeentes in de Centra voor Jeugd en Gezin georganiseerd wordt.  
 
Het schoolmaatschappelijk werk kan ook meedenken over (en de weg wijzen naar) het volgen van een training. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, assertiviteit, echtscheiding of rouwverwerking. Deze trainingen vinden buiten school plaats en het aanbod is afhankelijk van welke zorg er in de woongemeente van uw zoon/dochter hiervoor heeft ingekocht. 
 
Voor het Rembrandt College verzorgt mw. M. Koppejan het schoolmaatschappelijk werk. Aanmelding voor het schoolmaatschappelijk werk verloopt via de ondersteuningscoördinator.