Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Huiswerkondersteuning

Huiswerkondersteuning

Het Rembrandt College biedt huiswerkondersteuning (HWO) voor klas 1 en 2 aan.

Deze ondersteuning is er speciaal voor leerlingen uit klas 1 en 2 die moeite hebben met het plannen en maken van hun huiswerk. Dit schooljaar zal er ondersteuning plaatsvinden in cluster 3 en 4. We hebben plaats voor maximaal 24 leerlingen per cluster.

Hoe gaat huiswerkondersteuning bij ons op school?
Huiswerkondersteuning vindt plaats op dinsdag en donderdag van 15.00 t/m 17.30 uur in een daarvoor ingerichte ruimte op school. Dit doe je in een groep van maximaal 12 leerlingen onder begeleiding van bovenbouwleerlingen en docenten. Deze mensen helpen je met het plannen, het maken van het huiswerk en overhoren van leerwerk.

Wat moet je doen?
Het initiatief om mee toe doen komt van jezelf, je ouders of je mentor. Na een gesprek met jou, je ouders en je mentor beoordeelt de mentor of huiswerkondersteuning geschikt voor jou is. Samen met je ouders vul je het aanmeldformulier in en word je uitgenodigd voor de informatieavond. Vervolgens ondertekenen alle partijen (leerling, ouders & huiswerkcoördinator) het contract en worden er afspraken gemaakt voor één cluster.

Wat biedt het Rembrandt College aan?

  • Een aantal ruimtes op school waar in kleine groepen rustig kan worden gewerkt.
  • Een groep bestaat uit maximaal 12 personen, oftewel 1 begeleider op 6 leerlingen.
  • De begeleiding wordt in iedere groep verzorgd door bovenbouwleerlingen en docenten.
  • Op twee middagen in de week wordt huiswerkondersteuning aangeboden. De leerling is verplicht beide dagen van begin tot eind aanwezig te zijn. “Je begint met z’n allen en eindigt met z’n allen”.
  • Deze medewerkers zijn ervoor om de leerling te enthousiasmeren en te motiveren, door een positieve houding bereikt de leerling betere resultaten.
  • De leerling leert plannen en systematisch werken. Dit is van belang om het huiswerk af te krijgen en om betere resultaten te boeken.
  • Het is geen huiswerkinstituut maar huiswerkondersteuning! Het Rembrandt College kan geen garantie op succes bieden.
  • Huiswerkondersteuning is betaalbaar en toegankelijk voor iedere leerling die het nodig heeft.

Meer weten?
Stuur dan een mail met uw vraag naar: hwo@rembrandt-college.nl


Tutoren

Naast huiswerkondersteuning bieden we ook de mogelijkheid voor vakgerichte ondersteuning in de eerste en tweede klassen (uitgezonderd vwo 2). Leerlingen die extra (vakinhoudelijke) uitleg willen, kunnen zich opgeven voor een tutor. Een tutor is een bovenbouwleerling, die in overleg met ouders en leerling bijles geeft. Ook hiervoor wordt een kleine vergoeding voor de bovenbouwleerling gevraagd.  


Steunlessen

Steunlessen zijn voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de Theoretische leerweg en brugklas 2, die extra ondersteuning nodig hebben bij de kernvakken, Nederlands, Engels en wiskunde. Op basis van de centrale toetsen aan het einde van een cluster worden leerlingen door de vakdocent aangemeld voor een steunles. In de steunlessen krijgen leerlingen krijgen uitleg over de lesstof en extra oefenstof. De coördinator van de steunlessen laat aan de ouders weten of hun kind voor deze steunlessen in aanmerking komt. Deze steunlessen zijn voor leerlingen die leerstof niet snappen. Leerlingen die achterwege laten zich voor te bereiden op lessen of toetsen vallen hier niet onder. Een leerling die eenmaal aangemeld is wordt verwacht op alle steunlessen die in dat cluster gegeven worden. Deze steunlessen zijn dan ook niet vrijblijvend.

De ervaring leert dat achterstanden bij deze kernvakken niet vanzelf ingehaald worden en belemmerend werken voor het opnemen van nieuwe leerstof.