Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Talent- en Topsportbegeleiding

Het Rembrandt College biedt topsportbegeleiding & talentbegeleiding aan omdat wij het belangrijk vinden dat het halen van een schooldiploma (op het juiste niveau, passend bij de capaciteiten van de leerling) samen kan gaan met het op hoog niveau uitoefenen van een sport of kunstvorm.

Talentbegeleiding

De talentbegeleiding* is bedoeld voor leerlingen die op kunstzinnig terrein op hoog niveau presteren. Bij bovenstaande leerlingen kan de uitoefening van hun talent met het leren op school in de knoop komen.

Deelname aan de “talentbegeleiding” is alleen mogelijk als de betreffende leerling (naar het oordeel van zijn/haar mentor) op voldoende niveau en met voldoende inzet presteert op school. Dit betekent dat je als leerling op ''overgaan'' moet staan. 

Voor wie is de talentbegeleiding bedoeld?
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan:

 • leerlingen die toneel- of musicallessen binnen schooltijd volgen
 • leerlingen die opnamedagen hebben voor een Tv-serie waar ze in spelen
 • leerlingen die een vooropleiding volgen voor een dansacademie
 • …….

Leerlingen die denken dat ze in aanmerking komen voor topsportbegeleiding of de talentbegeleiding kunnen zich hiervoor aanmelden via hun mentor. De mentor verwijst de leerling dan door naar de coördinator, dhr. R. Beukhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen dhr. R. Beukhof, BF@rembrandt-college.nl

 

Topsportbegeleiding

De school is aangesloten bij de faciliteiten van Topsport Gelderland (afdeling de Vallei). Dit houdt in dat wij extra begeleiding en faciliteiten kunnen aanbieden aan leerlingen die aan topsport doen.

Voor wie is de topsportbegeleiding?
Ben jij een leerling die zich als (top)sporttalent ontwikkelt, dan kunnen wij jou een aantal faciliteiten bieden die je helpen om je sport en studie goed te combineren.

Voorwaarden
Wil jij in aanmerking komen voor deze faciliteiten, dan moet je een status hebben van het NOC NSF. Je moet er minstens een van de twee hebben.

 • Topsportstatus (A-, B- of HP-status) Deze ontvang je als je voldoet aan de prestatienorm zoals die na overleg tussen jouw bond en NOC*NSF is vastgelegd.
 • Talentstatus (Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte) Deze ontvang je wanneer je voldoet aan het talentenprofiel wat jouw sportbond heeft opgesteld i.s.m. NOC*NSF.

Voor sporters die niet over bovenstaande statussen beschikken heeft Topsport Gelderland de regio-status in het leven geroepen. Een regiostatus is voor sporters die door aanscherping van de toelatingscriteria van een sportbond net buiten de officiële en wettelijke topsportstatus vallen en toch de ambitie hebben om topsport te bedrijven. Maakt een leerling deel uit van een bond erkende regionale talentengroep/ selectie/ districtselectie op het hoogste niveau dan is er de mogelijkheid om een regiostatus aan te vragen. Een voorbeeld hiervan is het WOC m.b.t. de waterpoloërs. Heb jij nog geen regiostatus, maar denk je daar wel voor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de topsportcoördinator dhr. Beukhof. Hij kan met jou bekijken of je via Topsport Gelderland in aanmerking komt voor een regiostatus.

Wat kan de coördinator topsportbegeleiding voor jou betekenen?

 • Naar hem kun je gaan wanneer je vragen hebt over je studie in combinatie met sport.
 • Hij kan ondersteuning bieden bij het maken van je planning.
 • De coördinator topsportbegeleiding is de spil tussen jou, je coach, je ouders en je docenten.
 • Hij verwerkt de aanvragen voor verlof i.v.m. wedstrijden en/of stages in binnen- en buitenland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen dhr. R. Beukhof, BF@rembrandt-college.nl

 

Sport Highschool

Leerlingen uit klas 1, 2 of 3 kunnen kiezen voor Sport Highschool. Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich onder schooltijd verder te ontwikkelen in hun eigen sport. Op dinsdag- en woensdagochtend wordt er voetbal, tennis, kickboks - en atletiektraining gegeven. In samenwerking met het Pallas Athene college in Ede is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan Highschool waterpolo, korfbal of turnen. Elke Sport Highschool leerling krijgt extra hulp van een maatwerkcoach die helpt met het combineren van school en sport.

Leerlingen met talent en ambitie in hun sport krijgen in het highschoolmodel de ruimte zich op niveau te ontwikkelen. Zowel in hun sport als in het combineren van school en sport. Het Rembrandt College heeft z’n tien talentvolle (top)sporters. Daarnaast zijn er veel talentvolle sporters net onder dat niveau. Met Sport Highschool kiezen deze leerlingen voor verdieping binnen hun eigen sport. Aan de Sport Highschool zijn kosten verbonden.

Voor wie:

 • Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3.
 • Wedstrijdsporter, (sub)topper, talent en gemotiveerd om sport en school op hoog niveau te combineren.

Met Sport Highschool krijg je:

 • Twee extra trainingen per week
 • Begeleiding van een maatwerkcoach
 • Toegang tot maatwerk

Meer informatie over de Sport Highschool kunt u hier downloaden of u kunt contact opnemen dhr. R. Beukhof, BF@rembrandt-college.nl