Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Ouderraad

De Ouderraad van het Rembrandt College is een team van enthousiaste ouders/verzorgers die kritisch meedenkt over onderwijs en begeleiding op het Rembrandt College. De ouderraad kan de schoolleiding adviseren over alle onderwerpen die voor ouders van belang zijn en wil een spreekbuis zijn voor alle ouders. Tevens verlenen zij praktische assistentie bij schoolactiviteiten. Van het verzorgen van een stand tijdens de open dagen tot het bemannen van de Chillroom tijdens de examens.

De ouderraad stimuleert activiteiten die contacten tussen ouders/verzorgers en de school bevorderen door jaarlijks een Algemene Ouderavond te organiseren rond thema's die allen raken, thema's rond opvoeding, puberteit en school.

Onderwerpen die besproken worden o.a.: De ervaren kwaliteit van het rooster, de becijfering in Magister, het nieuwe belsignaal van de school, de tijdsduur van toetsen, het onderzoek van Laks onder leerlingen naar de tevredenheid over de school, procedure en (later) de uitkomsten, lesuitval, informatie over schoolboeken, ouders die als vrijwilliger voor de school werken, naleven van de regels opgenomen in leerlingenstatuut door docenten, de vrijwillige ouderbijdrage, de vakantieregeling, de relatie tussen MR en OR, onduidelijkheden inzake het dyslectieprotocol, het uitvallen van I-uren, dat volgens de ouders echt moet worden vermeden. I-uren zijn belangrijk!

De ouderraad komt regelmatig bijeen, gemiddeld 6 x per jaar. Indien U een van deze avonden wenst bij te wonen, graag aanmelden via het algemene telefoonnummer. Behalve inspirerend zijn deze bijeenkomsten ook gemoedelijk en gezellig.

Op dit moment bestaat de ouderraad van het Rembrandt College uit de volgende ouders:

  Zoon/dochter in: 

Suzan Verwoert

T2 + H5

Pieter Greeven

H3 + T4

Fernande Veldhuis

B2 + H5

Naima Mojahid

B2

Wim Belt

B2

Een afgevaardiging van de schoolleiding is aanwezig tijdens de ouderraadvergaderingen. Ouders/verzorgers die interesse hebben voor de ouderraad worden van harte uitgenodigd.

Heeft u als ouders/verzorger een vraag, opmerking of suggestie voor de leden van de ouderraad, dan kunt u mail naar ouderraad.