Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Planning en informatie

Jaarplanning

Alle activiteiten, vakanties, roostervrije dagen etc. worden opgenomen in de jaarplanning.
De jaarplanning is tevens opgenomen in de agenda op de Sharepoint van de leerlingen.

Jaarplanning Rembrandt College 1e semester (download)

Jaarplanning Rembrandt College 2e semester (download)

 

Nieuwsbrieven

Een aantal maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor ouders. Deze worden naar u gemaild maar zijn daarnaast ook beschikbaar via onze website. 

Nieuwsbrief juli 2019 

Nieuwsbrief oktober 2019

 

Magister

Alle resultaten die uw zoon of dochter behaalt, leggen we vast in Magister. De docent voert deze gegevens in en zet er ook bij wat de ‘zwaarte’ van het cijfer is (hoe het meetelt voor het rapport).

Op Magister staat ook een overzicht van alle vakken en docenten én berichten en documenten die voor de leerling persoonlijk bestemd zijn.
Elke leerling krijgt bij het begin van zijn schoolloopbaan een persoonlijke inlogcode om zijn of haar eigen gegevens bekijken. Ook u krijgt als ouder(s)/verzorger(s) een eigen inlogcode om de voortgang te kunnen volgen.