Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Wie zijn wij

Het Rembrandt College is een algemeen toegankelijke school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. Wij maken ons sterk voor gelijke kansen voor al onze leerlingen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging of levensovertuiging. Hierbij kunnen we streng zijn wanneer de belangen van de één in het gedrang komen door het gedrag van een ander. Ruimte geven we waar mogelijk, maar niet oneindig. Het Rembrandt College is een veilige omgeving voor haar leerlingen. De kinderen voelen zich thuis en gerespecteerd. Zij voelen zich binnen deze omgeving gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en durven hierbij fouten te maken. 
We erkennen dat dit een proces is, waarvan falen en fouten maken onderdeel zijn. We streven ernaar het “elke dag een stukje beter” te doen. Dit geldt zowel voor onszelf als voor onze leerlingen. Wij leren en beleven van en met elkaar.

Het Rembrandt College ziet het als een uitdaging creativiteit, cognitie en logica met elkaar te verbinden. Daarom doen wij ons best dit te stimuleren. Op het Rembrandt College zijn we geïnspireerd, gek op ons werk, enthousiast over de mogelijkheden van ons eigen vak en dragen we dit waar mogelijk over op leerlingen en elkaar.


Onze kernwaarden zijn: 

(Zelf)bewust en (Zelf)verantwoordelijk
Bij alles wat we doen streven we ernaar (zelf)bewust de verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en de mensen om ons heen. We willen het leveren van een kritische, zinvolle bijdrage aan, stimuleren. 

Eigenheid
Het Rembrandt College is een school waar iedereen wordt gekend in zijn of haar eigenheid. Er is ruimte en acceptatie om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je talenten liggen.

Creativiteit
Wij stimuleren kinderen om buiten de grenzen van het gebaande te durven kijken, zich te verwonderen. Het ontdekken van eigen talenten staat centraal. We zijn creatief in het vinden van mogelijkheden en oplossingen. We zien dwarsverbanden en kunnen out-of-the-box denken.