Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal vormt het bevoegd gezag van de school. Drs. R.A.J. van Tergouw is rector en tevens bestuurder. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • dhr. (em.)prof. dr. ir. B.M. (Bert) Geerken
  • dhr. drs. J.B. (Joost) van Rijn
  • dhr. mr. H.R.T.M. (Herman) van Ojen
  • dhr. drs. D. (Dirk-Jan) Brouwer
  • mevr. M. (Marlieke) Visser

Hieronder vindt u meer informatie over de Raad van Toezicht, waaronder de nevenfuncties en het rooster van aftreden.

Rooster van aftreden

Nevenfuncties