Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal vormt het bevoegd gezag van de school. Drs. R.A.J. van Tergouw is rector en tevens bestuurder. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • dhr. (em.)prof. dr. ir. B.M. (Bert) Geerken
  • dhr. drs. J.B. (Joost) van Rijn
  • dhr. mr. H.R.T.M. (Herman) van Ojen
  • dhr. drs. D. (Dirk-Jan) Brouwer

 

Hieronder vindt u meer informatie over de Raad van Toezicht, waaronder het bestuursreglement, het reglement intern toezicht, de nevenfuncties en het rooster van aftreden.

Bestuursreglement

Reglement intern toezicht 

Rooster van aftreden

Nevenfuncties