Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Schoolgegevens

REMBRANDT COLLEGE  
postadres Postbus 292
3900 AG Veenendaal
telefoon    (0318) 509900
bezoekadres
   
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
   
e-mailadres    postbus@rembrandt-college.nl 
website   www.rembrandt-college.nl
    
Schoolleiding:   
Rector/bestuurder dhr. drs. R.A.J. (Ruud) van Tergouw
Teamleider mavo

mevr. M. (Margret) Bleyendaal; a.i. dhr. T. (Timo) Valk

Teamleider havo mevr. Y. (Yvonne) Admiraal
Teamleider vwo mevr. I. (Ida) van Genderen
 

 

Contact met vakdocenten:
U kunt per mail contact opnemen met een vakdocent.
Het emailadres van de docent bestaat uit de afkorting van de docent gevolgd door @rembrandt-college.nl.
De afkortingen van de docenten zijn te vinden in het lesrooster van uw kind.
   

Raad van Toezicht 

  

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal vormt het bevoegd gezag van de school. 
Drs. R.A.J. van Tergouw is rector en tevens bestuurder. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • dhr. (em.)prof. dr. ir. B.M. (Bert) Geerken
  • dhr. mr. H.R.T.M. (Herman) van Ojen
  • dhr.  drs. D. (Dirk-Jan) Brouwer
  • dhr. drs. J.B. (Joost) van Rijn
  • mevr. M. (Marlieke) Visser