Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College

Schoolgegevens

REMBRANDT COLLEGE  
postadres Postbus 292
3900 AG Veenendaal
telefoon    (0318) 509900
bezoekadres
   
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
   
e-mailadres    postbus@rembrandt-college.nl 
website   www.rembrandt-college.nl
    
schoolleiding:   
Rector a.i. mevr. drs. Y.E. (Yvette) van Dijk 
Teamleider exact & techniek en vmbo-T mevr. M.M.C. (Margret) Bleyendaal 
Teamleider talen en vwo a.i. mevr. E.H.J.M. (Emilie) van der Heijden 
Teamleider mens & maatschappij, kunst & LO en havo mevr. I.  (Ingrid) Wagenvoort - de Wit MEd

 

contact met vakdocenten:
U kunt per mail contact opnemen met een vakdocent.
Het emailadres van de docent bestaat uit de afkorting van de docent gevolgd door @rembrandt-college.nl.
De afkortingen van de docenten zijn te vinden in het lesrooster van uw kind.
   
bevoegd gezag:   
Gemeente Veenendaal
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal
tel: (0318) 538538