aanmelding brugklas

aanmelding brugklas

Van de basisschool naar het Rembrandt College

Leerlingen kijken vaak uit naar de start op de middelbare school, tegelijkertijd is het spannend. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, andere klasgenoten, nieuwe en verschillende docenten, andere vakken en meer huiswerk.

Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, neemt de teamleider van de brugklas contact op met de leerkracht van de basisschool. Samen bespreken zij de gegevens uit het onderwijskundig rapport van de leerling en eventuele extra aandachtspunten die voor het welzijn van de leerling van belang zijn.

Na de toelating is er vóór de zomervakantie al een kennismaking met de mentor en de nieuwe klasgenoten.
Na de zomervakantie starten we met een introductiedag, die bedoeld is om de brugklassers met hun nieuwe omgeving vertrouwd te maken.
In de tweede week is er een driedaags brugklaskamp samen met de mentoren. De praktijk leert dat de brugklassers zich na deze activiteiten al snel thuis beginnen te voelen op het Rembrandt College.

Via bovenstaande tabs kunt u informatie voor nieuwe ouders lezen, de informatie over de toelating op het Rembrandt College downloaden en het digitaal inschrijfformulier downloaden.

Klik op het vliegtuigje om de informatiebrochure van het Rembrandt College te openen.