aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders

Info nieuwe ouders

Van de basisschool naar het Rembrandt College

Leerlingen kijken vaak uit naar de start op de middelbare school, tegelijkertijd is het spannend. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving, andere klasgenoten, nieuwe en verschillende docenten, andere vakken en meer huiswerk.

Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, neemt de teamleider van de brugklas contact op met de leerkracht van de basisschool. Samen bespreken zij de gegevens uit het onderwijskundig rapport van de leerling en eventuele extra aandachtspunten die voor het welzijn van de leerling van belang zijn.

Na de toelating is er vóór de zomervakantie al een kennismaking met de mentor en de nieuwe klasgenoten.
Na de zomervakantie starten we met een introductiedag, die bedoeld is om de brugklassers met hun nieuwe omgeving vertrouwd te maken.
In de tweede week is er een driedaags brugklaskamp samen met de mentoren. De praktijk leert dat de brugklassers zich na deze activiteiten al snel thuis beginnen te voelen op het Rembrandt College.


Niveau en werkwijze brugklassen

Het Rembrandt College heeft drie soorten brugklassen:

In welke brugklas je geplaatst wordt hangt af van het advies van de basisschool.

In de tl/havo en de havo-vwo brugklassen wordt op twee niveaus lesgegeven. Wanneer een leerling in de tl/havo-klas tijdens de les laat zien de tl stof te beheersen kan hij of zij voor dat vak verder gaan met de havo stof. Wanneer een leerling in de havo/vwo-klas de havo stof goed heeft verwerkt, wordt op vwo-niveau doorgewerkt. Het niveau waarop een leerling werkt kan dus per vak verschillen.

Een schooljaar bestaat uit vier clusters (circa negen weken). Na afloop van ieder cluster vindt een toetsweek plaats. De toetsen zijn zo samengesteld dat ze een duidelijk beeld geven van de beheersing van de lesstof en over het niveau waarop de leerling in dat vak presteert. Schooljaar 2018/2019 is een overgangsjaar voor de toetsweken in de onderbouw (leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3 havo en vwo). Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn er geen toetsweken meer voor de onderbouw. Vanaf schooljaar 2019/2020 zal het per vak afhangen of een leerling in de onderbouw daar nog een centrale toets voor heeft of niet.