aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > Begeleiding

Begeleiding

(Extra) Leerlingbegeleiding
Leren gaat niet altijd zonder problemen. Soms heeft een leerling extra aandacht of hulp nodig. Er zijn verschillende vormen van extra begeleiding.

Steunlessen voor de kernvakken in de eerste twee brugjaren en in tl twee.
Wanneer leerlingen de lesstof niet begrijpen, kunnen zij op aanwijzing van de vakdocent, gebruik maken van steunlessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Schoolpedagoog
Voor problemen van meer persoonlijke aard kunnen leerlingen, ouders en medewerkers via de ondersteuningscoördinator terecht bij de schoolpedagoog. Hij biedt een luisterend oor, geeft advies of verwijst naar instanties buiten de school als daar aanleiding toe is.

Overige begeleiding
Op onze website vindt u onder onderwijs/begeleiding de volledige informatie m.b.t. de schoolpedagoog, de dyslexie- en dyscalculiecoördinatoren, de faalangst-reductie-training, de talentbegeleiding en de steunlessen.

Dyslexiebegeleiding
In de brugklas krijgen alle leerlingen bij het vak Nederlands een signaleringsdictee. Leerlingen die hiervoor onvoldoende scoren krijgen extra lessen spelling.

Wanneer leerlingen dyslectisch zijn, kunnen ze terecht bij onze dyslexiecoördinator. Deze regelt zo nodig extra faciliteiten voor de leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders, docenten en externe hulpverleners. De dyslexiecoördinator adviseert tevens de schoolleiding over dispenserende en compenserende maatregelen voor dyslectische leerlingen tijdens het (school)examen of toetsen.

In het eerste leerjaar volgen dyslectische leerlingen een programma, gericht op hun specifieke problematiek. Vanaf klas twee geschiedt de hulpverlening op het gebied van dyslexie door externe hulpverleners. De dyslexiecoördinator treedt daarbij op als contactpersoon tussen ouders, docenten en de externe hulpverleners. Het dyslexieprotocol van het Rembrandt College is in te zien op onze website (onderwijs > begeleiding).