aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > Contact ouders en school

Contact ouders en school

Contact ouders en school

Via de mentor
Behalve voor de leerlingen is de mentor er ook voor de ouders. Wanneer u iets wilt bespreken of een vraag heeft, kunt u de mentor snel en makkelijk per e-mail bereiken. Indien nodig kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. Een eerste kennismakingsavond met de mentor vindt nog voor de zomervakantie plaats. U krijgt dan informatie over de start van uw kind in de brugklas (boeken, brugklaskamp e.d.) en kunt kennismaken met de ouders van de nieuwe klasgenoten van uw kind.

Via ‘It's Learning' en ‘Magister'
In het programma Magister kunt u met uw kind meekijken naar het huiswerk, het les- en dagrooster, toetsweken en werkwijzers. Ook kunt u de cijfers en het eventuele verzuim van uw kind terugzien in Magister. Tijdens de tweede kennismakingsavond, aan het begin van het schooljaar, wordt u door de mentor over deze mogelijkheden geïnformeerd.