aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > Cultuurprofielschool

Cultuurprofielschool

Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool
Op een cultuurprofielschool, zoals het Rembrandt College, wordt naast het aanbod aan kennisvakken ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Creativiteit is geen aangeboren talent, maar een vaardigheid zoals alle andere, die door aandacht en oefening tot ontwikkeling kan komen.

We stimuleren de creativiteit van onze leerlingen door het aanbod van lessen muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. Hierna kunnen drama en beeldende vorming ook als examenvak worden gekozen. Leerlingen uit de eerste twee klassen volgen naast de lessen ook zelf te kiezen individuele uren (i-uren). Er zijn veel creatieve cursussen te kiezen.

Iedere twee jaar wordt er een professionele musical opgevoerd. Leerlingen uit alle leerjaren kunnen hiervoor auditie doen. Bij de jaarlijkse talentenjacht kunnen leerlingen hun talenten showen. In de categorieën muziek, dans, literatuur en kunst wordt er gestreden om de fel begeerde RC-Awards.


School is meer dan leren alleen
De lessen zijn belangrijk. Maar naast de lessen worden er ook veel andere activiteiten georganiseerd, altijd met een sportief of cultureel tintje. Al deze activiteiten vinden plaats in zgn. activiteitenweken.

Minstens eenmaal per jaar gaan de leerlingen met de hele klas naar het theater om een toneel- dans- of muziekvoorstelling mee te maken. Ook kunnen de leerlingen (na het doen van een auditie) optreden in onze eigen musical of met een act meedingen naar één van de ‘RC-Awards'.

De leerlingen kunnen zich uitleven op de verschillende sportdagen zoals de veldsportdag, de watersportdag of het volleybaltoernooi.
We gaan natuurlijk ook op reis, te beginnen met het brugklaskamp aan het begin van het schooljaar.

Gefeest wordt er uiteraard ook. Geliefd zijn het kerstgala en het eindfeest. De aula wordt dan omgetoverd tot disco, en er is live muziek. Gaat een leerling liever niet de dansvloer op, dan kan er worden meegedaan aan allerlei workshops. De feesten zijn natuurlijk alcoholvrij.