aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > De I-uren

De I-uren

De i-uren (individuele uren)

Naast de gewone lessen met de eigen klas, volgen de leerlingen van de eerste twee leerjaren ook zogenaamde i-uren. Dit zijn cursussen, waarbij de i staat voor individueel. Leerlingen geven hun individuele voorkeur voor cursussen aan en worden hier zo goed mogelijk op ingedeeld. Zo ontstaan er op basis van interesse nieuwe groepjes met leerlingen uit verschillende klassen.

Het cursusaanbod ligt vooral op cultureel, sportief, sociaal en creatief vlak. Elk leerjaar heeft de keuze uit ongeveer vijftien cursussen. Doel van de i-uren is leerlingen naast de verplichte vakken ook de mogelijkheid te bieden zich op andere gebieden te oriënteren en samen te werken met leerlingen uit andere klassen en van andere onderwijsniveaus.

De cursussen zijn net als de lessen op vaste tijden ingeroosterd en vallen binnen de verplichte lestijd. Kijk voor het huidige aanbod van de i-uren op de website (i-uren > vakken).