aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > Het Rembrandt

Het Rembrandt

Het Rembrandt College, (g)een strenge school?

Volgens veel leerlingen zijn wij streng. Onder streng zijn verstaan we zelf dat we van onze leerlingen verwachten dat ze afspraken nakomen en zich aan een aantal duidelijke spelregels houden. Want zoals geen spel leuk is zonder spelregels, kan ook een school niet zonder regels om op een goede manier samen te werken en resultaten te bereiken. Uitgangspunt bij onze regels zijn respect voor jezelf (leer je eigen verantwoordelijkheid inzien), voor klasgenoten (help elkaar wanneer dat nodig is), voor docenten (houd je aan gemaakte afspraken), voor de omgeving (gebruik je mobiel alleen waar dat mag) en de doelstellingen van het Rembrandt College (kom op tijd en doe actief mee aan de lessen).

De volledige schoolregels en het leerlingenstatuut (opgesteld door de directie samen met de leerlingenraad) staan op onze website (algemene info, spelregels).