aanmelding brugklas > Info nieuwe ouders > Mentoraat

Mentoraat

De mentor
Elke klas heeft een of twee mentoren, die de leerlingen individueel en in klassenverband begeleidt.

Individueel
De mentor houdt de schoolprestaties van de leerling in de gaten, maar kijkt ook hoe het in algemene zin met hem of haar op school gaat. De mentor wordt hierover door de andere docenten van de leerling geïnformeerd. Ook wanneer zich bijzonderheden voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van motivatie of gedrag in de klas, zal de mentor hierover op de hoogte worden gebracht.

In klassenverband
De mentor leert zijn of haar klas natuurlijk zelf ook goed kennen want naast het ‘eigen' vak geeft hij of zij ook mentorles. Omdat leerlingen in de brugklas nog moeten ‘leren leren' wordt tijdens de mentorles veel aandacht besteed aan  studievaardigheden. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag met het maken van een planning en leren hoe ze zichzelf kunnen overhoren en handig woordjes kunnen leren.