algemene info > Recht op Maatwerk

Recht op Maatwerk

Iedere leerling op het Rembrandt College heeft een ongeclausuleerd “recht op maatwerk”. Leerlingen kunnen zelf aangeven wat en hoe ze willen gaan verbreden, verdiepen en versnellen. De leerling heeft regie op zijn of haar eigen onderwijs. De school is hierin facilitator en coach. Speciale leercoaches zijn laagdrempelig bereikbaar binnen de school en begeleiden de leerling bij en na de keuze voor maatwerk. Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun talenten op het gebied van muziek, kunst, dans en drama te ontwikkelen. Met de begeleiding van een leercoach of de eigen mentor kunnen zij hun talent verder ontwikkelen naast hun schoolloopbaan. Daarnaast biedt de school in samenwerking met Topsport Gelderland de ruimte voor het werken aan een topsportcarrière naast een succesvolle schoolloopbaan, op het juiste niveau.

Vanaf schooljaar 2018-2019 kan iedereen zijn talenten binnen onze school verder ontplooien. Maatwerk is op het Rembrandt College vraag gestuurd. Samen met de leerling en de ouders (de pedagogische driehoek) bekijken we waar interesses en talenten liggen. Zo bieden wij onze leerlingen uitdagend onderwijs, dat aansluit bij hun eigen talenten.

Het Rembrandt College maakt de komende jaren optimaal gebruik van de ruimte voor de doorontwikkeling van maatwerk, om een gedifferentieerde uitstroom en diplomering mogelijk te maken.